Warsztaty Normalizacja w Transporcie Kolejowym
24 kwietnia 2007r. w Warszawie odbyły się warsztaty Normalizacja w Transporcie Kolejowym.
W ramach warsztatów omówiono następujące tematy:
  1. Rola norm w procesie unifikacji wymagań w transporcie kolejowym w Unii Europejskiej,
  2. Projekt Ustawy o normalizacji – nowe ramy prawne angażowania się producentów systemów i urządzeń kolejowych w europejskie i polskie prace normalizacyjne,
  3. Przegląd prac Komitetu Technicznego nr 138 ds. kolejnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
  4. Przegląd prac Komitetu Technicznego nr 61 KT 61 ds. elektrycznego wyposażenia trakcyjnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
  5. Działania Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego dla poprawy zaangażowania europejskiego przemysłu kolejowego w kolejowe europejskie prace normalizacyjne
Warsztaty poprowadzili pracownicy Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa: Marek Pawlik, Anna Loryńska, Romana Spójnicka, Wiesław Wiśniewski.

Dane do przelewu za udział w warsztatach

NIP: 113-26-27-765

Rachunek bankowy:
Volkswagen Bank Polska SA
14 2130 0004 2001 0377 5608 0001


rezerwacja pokoju w Hotelu START FELIX


dojazd do hotelu samochodem


dojazd do hotelu komunikacją miejską