SEMINARIUM : „Aktualny stan i projekty zmian legislacyjnych w zakresie konstrukcji i eksploatacji pojazdów kolejowych”
W dniu 10 grudnia 2008 roku w hotelu Start Felix w Warszawie odbyło się organizowane przez SIRTS seminarium :

„Aktualny stan i projekty zmian legislacyjnych w zakresie konstrukcji i eksploatacji pojazdów kolejowych”

Celem seminarium było omówienie zmian prawa wspólnotowego wpływającącego na wymagania dla nowego, modernizowanego i eksplotowanego taboru kolejowego. Omówione zostały w szczególności zmiany związane z przyjęciem Dyrektywy 2008/57/WE oraz prace Europejskiej Agencji Kolejowej dotyczące wagonów towarowych, wagonów pasażerskich i taboru trakcyjnego.

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosił 600,- zł

W program seminarium, znalazły się takie prezentacje, jak:
1.Wymagania dla taboru zgodnie z TSI Bezpieczeństwo w długich tunelach. Jolanta Radziszewska Wolińska
2.Znowelizowana Dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności. Zakres zmian i implikacje dla sektora kolejowego. Marek Pawlik
3.Wzajemne uznawanie dopuszczeń pojazdów kolejowych w świetle zapisów dyrektyw ze szczególnym uwzględnieniem załącznika VIII. Marek Pawlik
4.Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia. Jan Raczyński
5.Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów świadczących usługi w zakresie utrzymania taboru kolejowego i zasady certyfikacji zakładów. Jan Raczyński
6.Wymagania dla taboru zgodnie z TSI Udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością. Krzysztof Ochociński
7.Specyfikacja TSI Wagony towarowe. Projekty nowelizacji. Adam Szymecki
8.Wymagania dla taboru zgodnie ze zmianą TSI Sterowanie spowodowaną przyjęciem Masterplanu wdrażania ERTMS w UE. Marek Pawlik

W spotkaniu wzieło udział 80 osób.

Prezentacje z seminarium dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu