Spotkanie Komitetu Strategicznego i Komitetu Narodowych Stowarzyszeń UNIFE