Dostępność kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych
W dniu 30 stycznia 2008 roku w hotelu Start Felix w Warszawie odbyło się organizowane wspólnie przez CNTK i SIRTS seminarium dotyczące:
„Dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych”

Celem seminarium było omówienie konsekwencji wymagań narzucanych przez Techniczną Specyfikację Interoperacyjności TSI PRM (TSI Persons with Reduced Mobility) uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, która będzie ustanowiona Decyzją Komisji Europejskiej jeszcze w tym roku, a także ocena stanu dostępności transportu kolejowego dla podróżnych niepełnosprawnych oraz przedstawienie programu niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia lub likwidacji występujących barier.

Na seminarium przedstawione były następujęce prezentajce:
  • Bariery architektoniczne i techniczne ograniczające poruszanie się osobom z różnymi rodzajami niesprawności, Forum Osób Niepełnosprawnych
  • Problematyka dostosowywania kolei do przewozu osób niepełnosprawnych - infrastruktura i tabor", CNTK
  • Podstawowe wymagania dla stacji kolejowych i peronów dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, CNTK
  • Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, CNTK
  • Zasady optymalizacji wejść wagonowych w świetle rżnych wysokości peronów w Polsce-wnioski do specyfikacji przewoźników i przepisów dotyczących infrastruktury; PKP PLK S.A. Biuro Dróg Kolejowych
  • Dostosowanie taboru i procedur do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, PKP Intercity,
  • Uwzględnienie obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej w tym zarządców dworców, CNTK
  • Europejskie uwarunkowania formalno-prawne zmiany podejścia do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych w transporcie kolejowym, CNTK

Prezentacje są dostępne tylko po zalogowaniu