Seminarium "Specyfikacje TSI i system certyfikacji IRIS".
SIRTS, CNTK; Warszawa; 17.07.2006
Szanowni Państwo, miło jest nam poinformować, że w dniu 17 lipca 2006 w siedzibie CNTK odbyło się seminarium Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego i CNTK dotyczące Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla kolei konwencjonalnych i systemu IRIS certyfikacji podwykonawców w produkcji dla potrzeb transportu szynowego.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE pan Drewin Nieuwenhuis oraz kierownik UNIFE ds. kontaktów międzynarodowych pani Suzanne l’Ami. Seminarium prowadził prezes zarządu SIRTS pan Andrzej Stelmasiewicz.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji UNIFE. Następnie po krótkim wprowadzeniu dotyczącym stanu prac nad specyfikacjami TSI i ich roli legislacyjnej pracownicy CNTK przedstawili cztery specyfikacje TSI dla kolei konwencjonalnej. Przedstawione zostały specyfikacje TSI NOI (hałas) i TSI TAF (aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych) wprowadzone odpowiednio decyzją i rozporządzeniem Komisji Europejskiej i opublikowane w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej (OJ) w roku bieżącym oraz specyfikacja TSI CR CCS (sterowanie) wprowadzona decyzją Komisji Europejskiej z marca bieżącego roku i oczekująca na publikację w OJ, oraz specyfikacja TSI WAG (wagony towarowe) oczekująca na podpisanie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Na zakończenie dyrektor generalny UNIFE przedstawił system IRIS certyfikacji podwykonawców w produkcji dla potrzeb transportu szynowego.

W seminarium uczestniczyło około 50 osób reprezentujących zarówno polski przemysł kolejowy jak i spółki Grupy PKP.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali płyty CD zawierające pełne polskie wersje czterech omawianych specyfikacji TSI.

Przedstawione na seminarium prezentacje oraz specyfikacje TSI (pliki pdf):
1. UNIFE
2. IRIS. Nowy, międzynarodowy system certyfikacji dostawców komponentów i podzespołów na rynek kolejowy
3. TSI CCS - Podsystem "Sterowanie" w systemie kolei konwecjonalnej
4. TSI NOI - Hałas
5. TSI TAF - Aplikacje Telematyczne dla Przewozów Towarowych
6. TSI WAG - Tabor: Wagony Towarowe