SIRTS na INNOTRANS 2006
Materiały informacyjne o działalności SIRTS były dostępne na stoiskach CNTK, Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei oraz, oczywiście, na stoisku UNIFE.

Na targach obecne było kierownictwo stowarzyszenia reprezentowane przez pana Andrzeja Stelmasiewicza (Prezesa Zarządu), pana dr Marka Pawlika (Wice-Prezesa Zarządu) oraz panią Karolinę Hendler (Kierownika Biura Zarządu).

Pani Karolina Hendler odwiedziła stoiska wszystkich polskich wystawców z ofertą przystąpienia do stowarzyszenia.