Debata ERTMS
W dniu 15.10.2009r podczas Targów Trako odbyła się całkowicie otwarta dla publiczności Debata ERTMS, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego( SIRTS), Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP PLK S.A.) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG S.A.).
Debata pokazywała zarówno nowe uwarunkowania wdrażania ERTMS w świetle zmian w prawie wspólnotowym, jak i determinację polskiego zarządcy infrastruktury w zakresie rzeczywistych wdrożeń ERTMS. W ramach debaty miała miejsce kompleksowa wypowiedź Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), odpowiedzialnej za nadzór nad systemem ERTMS oraz komplementarna prezentacja Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego (UNIFE) pokazująca doświadczenia z już zrealizowanych wdrożeń komercyjnych. Do udziału w debacie zaproszony został także przedstawiciel Dyrektoriatu Transportu i Energii Komisji Europejskiej (DG TREN).

Na debacie zostały zaprezentowana 3 prezentacje:
Działania ERA w zakresie ERTMS. Marcel Verslype, Dyrektor Wykonawczy ERA
Plany PKP PLK w zakresie wdrażania ERTMS. Marek Pawlik, Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.
Procesy i przykłady wdrażania ERTMS, Max Obenaus w zastępstwie Michaela Clauscheckera, Dyrektora Wykonawczego UNIFE.

Informacje przekazane przez DG TREN zostały uwzględnione w prezentacji ERA.
W debacie udział wzięło 100 osób.
Fotorelacja:
Wszelkie prawa do zdjęć zastrzeżone. Autor: Karolina Hendler

Organizatorzy:

SIRTS
PKP PLK S.A.
MTG S.A.

Współpraca:

UNIFE
ERA

prezentacje z debaty:
Prezentacja_ERA
Prezentacja_PKP PLK
Prezentacja_UNIFE