„Zmiany reguł dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych współtworzących linie kolejowe oraz pojazdów kolejowych”
W dniu 4 marca Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego organizuje warsztaty pt.: „ Zmiany reguł dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych współtworzących linie kolejowe oraz pojazdów kolejowych”, które odbędą w Warszawie w Hotelu BEST WESTERN Hotel Felix.

W dzienniku ustaw Unii Europejskiej w grudniu 2014 opublikowane zostały nowe specyfikacje, których stosowanie od bieżącego roku jest koniecznie przy budowie i modernizacji: drogi kolejowej, zasilania trakcyjnego oraz taboru pasażerskiego i trakcyjnego. Równocześnie opublikowana została dyrektywa precyzująca wymagania dla procedur i weryfikacji WE podsystemów i deklaracji weryfikacji WE podsystemów oraz zalecenia Komisji w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych. Pociąga to za sobą istotne zmiany szczególnie w związku z wprowadzeniem w 2014 roku zmianami polskich rozporządzeń dotyczących interoperacyjności kolei i świadectw typu oraz prac nad uzupełnieniem i uaktualnieniem listy wymagań krajowych – listy Prezesa UTK. W świetle wspomnianych powyżej zmian technicznych i prawnych konieczne staje się przekazanie przemysłowi i innym interesariuszom uporządkowanej i uaktualnionej wiedzy we wspomnianym powyżej zakresie.

Koszt udziału w warsztatach to 800 zł brutto. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztatach oraz prezentacje i dokumenty źródłowe (nie dotyczy norm) w wersji elektronicznej.

Program warsztatów (10:30 – 16:15)

10:20-10:30 Rejestracja uczestników

10:30 Sesja I
1. Badania ogniowe – polska wersja normy PN EN 45 545. Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa / potwierdzone

2. Konsekwencje zmian prawnych w prawie UE i w prawie PL dla dopuszczania do eksploatacji nowych i zmodernizowanych systemów trakcji elektrycznej. Artur Rojek, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone

3. Konsekwencje zmian prawnych w prawie UE i w prawie PL dla dopuszczania do eksploatacji nowobudowanych i modernizowanych torów kolejowych. Grzegorz Stencel, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa
12:20 Sesja II
4. Konsekwencje zmian prawnych w prawie UE dla dopuszczania do eksploatacji nowego i modernizowanego taboru pasażerskiego i trakcyjnego. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa/ potwierdzone

5. Konsekwencje zmian prawnych w prawie PL dla dopuszczania do eksploatacji nowego i modernizowanego taboru pasażerskiego i trakcyjnego. Sławomir Walczak, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone

6. Dostosowanie taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych. Instytut Pojazdów Szynowych Tabor/ potwierdzone

14:00- 14:45 Obiad
14:50 Sesja III
7. Zmiana reguł certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone

8. Obowiązki inwestorów i wykonawców inwestycji kolejowych wobec Prezesa UTK. Piotr Combik, Urząd Transportu Kolejowego/ potwierdzone

9. Dyskusja


do pobrania formularz rejestracyjny program warsztatów