Projekty
W Polsce prowadzonych jest równolegle wiele projektów kolejowych. Poruszają one problematykę prawną, techniczną, badawczą, normalizacyjną. Dotyczą usług przewozowych pasażerskich i towarowych, infrastruktury kolejowej, taboru szynowego.

Niektóre projekty obejmują zakresem tylko problemy polskich kolei, inne mają zasięg europejski lub międzynarodowy.