Organizacje
W Polsce działa wiele organizacji branżowych związanych z transportem szynowym. Każda z nich koncentruje się na nieco innym obszarze lub stosuje odmienne formy działania.

Zwolennicy transportu szynowego wywodzą się z różnych źródeł i działają z różnych powodów, ale wszyscy mają jeden cel, którym jest promocja i rozwój kolei i innych szynowych środków transportu.

Ambicją SIRTS i, w naszym rozumieniu, dobrze pojętym interesem polskiego kolejnictwa jest zgodna współpraca i koordynacja działań różnych organizacji i instytucji w celu zwiększenia ich wpływu na podejmowanie decyzji korzystnych dla rozwoju transportu szynowego w Polsce.