Warsztaty "TSI-WAG"
13 listopada 2006 r. w Cedzynie koło Kielc Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty pod roboczą nazwą „TSI-WAG” dotyczące Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla kolei konwencjonalnej - wagony towarowe (TSI - CR - RST) przyjętych decyzją Komisji Europeskiej.

Organizując warsztaty wyszliśmy na przeciw potrzebom polskich producentów zmuszonych do konkurowania z innymi producentami na wspólnym rynku europejskim, którego polski rynek staje się częścią.
W ramach warsztatów zapoznano uczestników z tematami wynikającymi z dokumentów technicznych, których obowiązek stosowania w Unii Europejskiej przewidywany jest od stycznia 2007 r.
  1. Wprowadzenie do oceny zgodności - mgr inż. Wojciech Rzepka (CNTK)
  2. Europejskie wymagania na wózki i układy jezdne - mgr inż. Andrzej Kulka (CNTK)
  3. Europejskie wymagania na układy hamulcowe - mgr inż. Zbigniew Cichocki (CNTK)
  4. Europejskie i krajowe zasady dopuszczenia wagonów towarowych - mgr inż. Andrzej Zbieć (CNTK)
  5. Składniki interoperacyjności wg TSI dla taboru. Plany aktualizacji norm europejskich wymaganej dla ich zgodności z TSI CR RST - dr inż. Zbigniew Durzyński (IPS „Tabor”)
W warsztatach uczestniczyło 47 osób z 30 firm, wśród nich producenci taboru, producenci istotnych podzespołów, zakładów naprawczych, organizatorzy transportu oraz firmy konsultingowe.

Uczestnicy otrzymali przygotowane na warsztaty płyty CD z tekstem TSI_WAG i z załącznikami do nich, a większość dodatkowo zakupiła wydrukowane kompletne teksty specyfikacji TSI_WAG wraz z załącznikami (ok. 600 stronicowy dokument).

Gorąca, merytoryczna dyskusja na temat TSI_WAG oraz konsekwencji wynikających z ich przyjęcia przeciągnęła się do późnego wieczora, znacznie poza zaplanowany czas, a ciekawość pytających zaspakajał z pełnym zaangażowaniem dr Marek Pawlik, z-ca dyr. ds. interoperacyjności z CNTK.


Prezentacje z warsztatów dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu

TSI WAG. pdf dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu