Dwudniowe warsztaty z zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, od oceny znaczenia zmiany przez analizę i wycenę ryzyka do oceny bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w eksploatacji.
Rozbudowana i dogłębna zarazem analiza zagadnień akceptacji ryzyka w transporcie kolejowym jaką mamy przyjemność Państwu zaoferować obejmie zarówno procesy oceny i wyceny ryzyka oraz oceny bezpieczeństwa komplementarne do procesów weryfikacji WE podsystemów strukturalnych jak i procesy oceny i wyceny ryzyka stosowane dla potrzeb ograniczania badań w procesach dopuszczeniowych realizowanych zgodnie z polskim prawem kolejowym. Pełne zrozumienie ścieżki od oceny znaczenia zmiany przez analizę i wycenę ryzyka do oceny bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w eksploatacji jest bezwzględnie potrzebne pracownikom jednostek oceniających ryzyko. Jest ono jednakże potrzebne także pracownikom podmiotów gospodarczych budujących, modernizujących i eksploatujących linie kolejowe i tabor kolejowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się 3 i 4 kwietnia 2017r w Warszawie przy ulicy Omulewskiej 24.
Wstępny program warsztatów:
Dzień I Uwarunkowania prawne oceny i wyceny ryzyka
Sesja I Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone
9:30 – 11:00 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa kolei w dyrektywie o interoperacyjności kolei wprowadzone dla potrzeb produkcji i oceny wyrobów dopuszczanych do obrotu na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz budowy, modernizacji i weryfikacji linii kolejowych i taboru kolejowego .
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15 -12:45 Wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem kolei w dyrektywie o bezpieczeństwie kolei wspólnotowych wprowadzone dla potrzeb autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury, certyfikacji bezpieczeństwa przewoźników kolejowych oraz oceny i wyceny ryzyka, monitorowania ryzyka, oceny bezpieczeństwa i nadzorowania bezpieczeństwa .
12:45 – 13:15 Styk dyrektyw o interoperacyjności oraz o bezpieczeństwie w aspekcie bezpieczeństwa transportu kolejowego.
13:15- 14:00 LUNCH
Sesja II Piotr Faryna, Tor Audytor/potwierdzone
14:00: 14:30 Wyzwania w zakresie stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013) na przykładach oceny znaczenia zmiany, analizy ryzyka, wyceny ryzyka, rejestru zagrożeń oraz oceny bezpieczeństwa.
14:30- 15:15 Zmiany i doprecyzowania w ogólnym procesie wyceny i oceny ryzyka wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1136 oraz ich konsekwencje.
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
Sesja III Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa /potwierdzone
15:30- 16:15 Ocena i wycena ryzyka w rozporządzeniu o interoperacyjności i w rozporządzeniu o świadectwach. Rola wyceny i oceny ryzyka w procesach dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i nowego taboru kolejowego oraz w procesach modernizacji istniejącego taboru kolejowego. Ocena i wycena ryzyka w procesach uzyskiwania świadectw typu dla budowli i urządzeń kolejowych.
Dzień II Techniki stosowane w zakresie oceny i wyceny ryzyka
Sesja I Piotr Skolasiński, Tor Audytor/potwierdzone
9:15- 11:15 Przegląd podstawowych technik jawnej oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem FMEA.
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
Sesja II Andrzej Białoń, Instytut Kolejnictwa/do potwierdzenia
11:30-13:00 Podstawowe Techniki jawnej oceny ryzyka stosowane w przypadku systemów elektronicznych, systemów programowalnych oraz systemów opartych na cyfrowej transmisji danych: fail-safe dla modułów funkcjonalnych, THR dla uszkodzeń losowych (Torelable Hazard Rate - Współczynniki akceptowalności zagrożenia) oraz techniki weryfikacji Integralności bezpieczeństwa uszkodzeń systematycznych.
13:00- 13:45 LUNCH
Sesja III Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa/potwierdzone
13:45-15:15 Podstawowe Techniki jawnej oceny ryzyka stosowane w przypadkach budowy i modernizacji taboru kolejowego oraz jego utrzymania i eksploatacji.
Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 1300 PLN brutto (zwolnienie podmiotowe z VAT) i obejmuje udział w warsztatach, wyżywienie, materiały. Dla członków wspierających SIRTS udzielany jest rabat w wysokości 25% (975 PLN). Koszt nie obejmuje noclegu, ale istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych przez biuro zarządu SIRTS. Koszty noclegu to: pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 230,00PLN/doba, pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 260,00PLN/doba. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do 28.03.17.
formularz zgłoszeniowy, program