19-20 luty 2019 Serock, Warsztaty: Wyzwania migracyjne ETCS i GSM-R

pliki do pobrania - formularz, agenda informacje
Niemal wszystkie nowe pojazdy trakcyjne, obecnie odbierane przez przewoźników kolejowych, zgodnie z obowiązującym prawem są pojazdami wyposażanymi w europejskie systemy ERTMS/ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) oraz ERTMS/GSM-R (europejski Globalny System Radiokomunikacji Ruchomej dla Kolei).
Rośnie ilość linii kolejowych oraz pojazdów z urządzeniami ETCS i GSM-R. Obecnie wyposażonych i wyposażanych jest około 200 pojazdów oraz 2 000 kilometrów linii. Niezależnie od tego niemal nie są realizowane przewozy z wykorzystaniem tych systemów. System GSM-R, jako łączność pomiędzy maszynistami i dyżurnymi ruchu w warunkach komercyjnej eksploatacji wykorzystywany jest wyłącznie na linii PKM (Pomorskiej Kolei Metropolitalnej). Europejski System bezpiecznej kontroli jazdy ETCS w warunkach komercyjnej eksploatacji wykorzystywany jest wyłącznie na linii CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej).
Ilość wdrożeń ETCS i GSM-R lawinowo rośnie. Właśnie zamykany jest proces dopuszczenia instalacji ETCS na linii Warszawa-Gdańsk-Gdynia. Podpisane są umowy na wdrożenie ETCS na linii E20 (Rzepin-Warszawa-Terespol). Trwa sieciowy projekt wdrażania systemu GSM-R na ponad 13 500 kilometrach linii kolejowych. W roku 2024 radiołączność analogowa 150 MHz na ponad 15 000 km linii sieci PKP PLK S.A. ma zostać zastąpiona systemem GSM-R.
Szerokie stosowanie europejskich zunifikowanych systemów łączności i bezpiecznej kontroli jazdy (GSM-R i ETCS) wymaga między innymi zbudowania kompetencji u przewoźników kolejowych. Konieczne jest więc szerokie przekazywane wiedzy o tych systemach począwszy od ich koncepcji i logiki działania aż do instrukcji dla użytkowników. Te ostatnie, w pewnym zakresie związane z konkretnymi producentami, dostarczane przewoźnikom, przy braku wiedzy o logice wdrażanych systemów, prowadzą do gorących dyskusji oraz nieporozumień co stanowi poważne wyzwanie w zakresie migracji do rozwiązań interoperacyjnych. Dlatego Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wychodząc wyzwaniom na przeciw organizuje warsztaty „Wyzwania migracyjne ETCS i GSM-R” dedykowane między innymi dla przewoźników kolejowych, jako użytkowników ETCS i GSM-R, które odbędą się w dniach 19-20 luty 2019 w Green Park Conference Centre at IBD Business School w Serocku.

Wstępny Program

Dzień I:

1. 11:15-13:00 Rozwój systemów bezpiecznej kontroli jazdy od czuwaka i SHP do systemu ETCS klasy ATC:
- Czuwak Aktywny CA – zasada działania oraz rozwiązania techniczne;
- Samoczynne Hamowanie Pociągów SHP – zasada działania oraz rozwiązania techniczne;
- Radio 150 MHz z systemem Radiostop – zasada działania oraz rozwiązania techniczne;
- systemy ostrzegania maszynistów (AWS) - systemy kontroli prowadzenia pojazdów (ATP)
- systemy automatycznego sterowania (ATC) - systemy automatycznego prowadzenia (ATO)
- zarządzanie ruchem kolejowym – dyspozytury obszarowe oraz centrum zarządzania kryzysowego
Marek Pawlik (90 min)
13:00-13:45 Lunch

2. 13:45 – 14:30 Dokumenty prawne i specyfikacje techniczne systemów ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R:

- Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności; - normy; - specyfikacje ETCS; - specyfikacje GSM-R;
- Specyfikacje Wymagań Funkcjonalnych FRS, - Specyfikacje Wymagań Systemowych SRS,
- Specyfikacje Wymagań dla podsystemów SSRS np. dla balis,
- Specyfikacje Wymagań dla Modułów FMS
- Specyfikacje Wymagań dla Interfejsów FIS oraz FFFIS
Marek Pawlik (45 minut)

3. 14:30 – 15:15 Rozwój łączności od sygnałów wizualnych i dźwiękowych do łączności cyfrowej:
- potrzeby komunikacyjne pomiędzy posterunkami ruchu
- potrzeby komunikacyjne między posterunkami stałymi oraz pojazdami;
- sygnały powiązane z systemami sterowania (sygnalizatory, tarcze, wskaźniki) oraz
sygnały wizualne i dźwiękowe podawane w sytuacjach awaryjnych; - zasada działania analogowego simpleksowego radia rozgłoszeniowego (150 MHz),
- zasada działania łączności w paśmie 450 MHz;
- zasada działania łączności cyfrowej dupleksowej (900 MHz), rodzaje połączeń
Instytut Kolejnictwa (45 minut) 15:15-15:30 przerwa

4. 15:30- 16:15 Podstawy Kolejowej Radiołączności Ruchomej GSM-R:
- struktura techniczna ERTMS/GSM-R - z punktu widzenia operatora kolejowej sieci komórkowej;
- struktura funkcjonalna ERTMS/GSM-R - z punktu widzenia ruchu kolejowego;
- system ERTMS/GSM-R z punktu widzenia transmisji dla potrzeb ERTMS/ETCS;
- funkcjonalności radia specyficzne dla kolei – adresowanie funkcjonalne i zależne od lokalizacji;
- wywołanie alarmowe REC (Railway Emergency Call) w paśmie GSM-R – zasada działania;
Instytut Kolejnictwa (45 minut)
5. 16:15 – 17:45 Wyzwania wdrażania GSM-R na polskiej sieci kolejowej i w taborze:
- wyzwania dla zarządcy jako operatora kolejowej sieci telekomunikacyjnej – wyzwania globalne
- wyzwania i możliwości techniczne oraz prawne powiązania sygnałów alarmowych
RADIOSTOP (pasmo 150 MHz) oraz REC (Railway Emergency Call) w paśmie GSM-R - możliwości techniczne i prawne zachowania funkcjonalności Radiostop po wyłączeniu radia 150 MHz
Marek Pawlik (90 min.)
19:00 Kolacja
Dzień II

8:00-8:30 śniadanie
6. 8:30 – 11:00 (wliczono 15 minut przerwy) - Podstawy Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS:
- poziomy wyposażenia pojazdów oraz poziomy wyposażenia linii kolejowych;
- ogólne zasady działania – zasady współpracy urządzeń pokładowych z przytorowymi wg poziomów;
- tryby pracy urządzeń pokładowych oraz odpowiadające im sytuacje ruchowe;
- zasady obliczania krzywych hamowania oraz ingerencji ERTMS/ETCS w prowadzenie pojazdów - zobrazowanie ERTMS/ETCS w kabinie maszynisty.
Marek Pawlik (135 min.)
11:00- 11:30 przerwa kawowa
7. 11:30 – 13:00 Wyzwania wdrażania ETCS na polskiej sieci kolejowej i w taborze:
- różnice pomiędzy wzorcami ERTMS/ETCS (2.3.0.d / 3.4.0 / 3.6.0)
- uwarunkowania prawne w odniesieniu do wzorców ERTMS/ETCS
- dopuszczanie pojazdów z wzorcem 3.4 przeznaczonych do jazd po sieci PLK
wyposażonej zgodnie z wzorcem 2.3.0.d - wzorce systemu ETCS a wzorce systemu GSM-R
- spójność systemów srk i systemów bezpiecznej kontroli jazdy przy wprowadzaniu zmian w instalacjach przytorowych oraz pokładowych,
- przepisy ruchowe oraz szkolenie personelu zarządcy i przewoźników. Marek Pawlik (90 min.)
13:00 Lunch

Koszt udziału w dwudniowych warsztatach wynosi 990 PLN brutto (zwolnienie podmiotowe z VAT) i obejmuje udział w warsztatach, wyżywienie, materiały. Dla członków wspierających SIRTS, którzy opłacili składkę udzielany jest rabat w wysokości 25% (742,50 PLN). Koszt nie obejmuje noclegu, ale istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych przez biuro zarządu SIRTS. Koszty noclegu: pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 140,00PLN /doba, 2-osobowy ze śniadaniem – 180,00 PLN/doba brutto. Pokoje bezpośrednio można też rezerwować w obiekcie - na hasło SIRTS obowiązują powyższe ceny. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu rejestracyjnym do 13 lutego 2019.
pliki do pobrania - formularz, agenda informacje