Zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności TSI 2022

Warsztaty SIRTS: Zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności TSI 2022
16-17 maja 2022 Golden Floor Plaza al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej po zakończeniu przeglądu Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI realizowanego zgodnie z mandatem od Komisji Europejskiej („Digital rail and Green freight revision package” – kolej zielona i cyfrowa) uruchomiła właśnie konsultacje społeczne zmienionych specyfikacji TSI. Zaproponowano zmiany w specyfikacjach TSI ENE, TSI INF, TSI LOC&PAS, TSI NOI, TSI PRM, TSI WAG, TSI OPE oraz TSI CCS. Zaproponowano także komplementarne zmiany w rejestrach RINF oraz ERA TV. Nadal trwają prace zmierzające do uwzględnienia cyfrowego sprzęgu dla przewozów towarowych oraz automatycznego prowadzenia pojazdów.

W związku z powyższym SIRTS organizuje dwudniowe warsztaty, na których omówione zostaną proponowane zmiany. Termin wybrany został tak, aby po warsztatach możliwe było formalne zgłaszanie przez SIRTS do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej uwag do planowanych zmian w specyfikacjach TSI.
Koszt udziału w dwudniowych warsztatach to 1200 netto/brutto ( vat zw- zwolnienie podmiotowe). Koszt nie obejmuje noclegu. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowych lub mailowo na adres zgloszenia@sirts.pl. Serdecznie zapraszamy !
program, formularz zgłoszeniowy