Warsztaty: Budowanie kompetencji projektantów realizujących prace na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.
Gdańsk 15-16 maja 2023
Od 2009 roku PKP Polskie Linie Kolejowe (dalej PLK) wymagają, aby projekty realizowane dla PLK były zgodne z przyjętymi przez Zarząd PLK „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla modernizacji lub budowy linii kolejowych”. Od 2021 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny (dalej CPK) wymaga, aby projekty nowych linii kolejowych opracowywane dla CPK były zgodne z przyjętymi przez Zarząd CPK „Standardami technicznymi, szczegółowymi warunkami technicznymi dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Zarówno standardy PLK jak i standardy CPK są co do zasady zgodne z prawnie wiążącymi zapisami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (dalej TSI), jednak zostały opracowane na bazie innych wersji specyfikacji TSI, a jeszcze nowsze wydania TSI zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w bieżącym roku. Jedenaście specyfikacji TSI w postaci rozporządzeń Komisji Europejskiej i rozporządzeń zmieniających specyfikacje TSI w połączeniu z szesnastoma tomami standardów PLK oraz trzydziestoma dwoma tomami standardów CPK zawierającymi szereg istotnych doprecyzowań w stosunku do specyfikacji TSI tworzą gąszcz przepisów, które powinny być bardzo dobrze znane projektantom przygotowującym zarówno modernizacje istniejących linii kolejowych jak i budowę nowych linii kolejowych w Polsce. Różnorodność zagadnień technicznych uregulowanych prawnie i formalnie przez wspomniane dokumenty wymaga aktywnego budowania kompetencji projektantów.
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (dalej SIRTS), wychodząc naprzeciw wyzwaniu przed jakim stają dziś projektanci, proponuje Państwu dwudniowe intensywne warsztaty oparte na porównaniu i omówieniu specyfikacji TSI, standardów PLK i standardów CPK.
Koszt udziału w dwudniowych warsztatach wynosi 4000 netto (VAT ZW). W cenie są dwa pełne dni szkolenia z wyżywieniem i materiałami. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2023. W cenie nie jest zawarty koszt zakwaterowania.
Program i formularz zgłoszeniowy do pobrania:
formularz zgłoszeniowy