warsztaty: Zmiany Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI 2023 Warszawa
Zmiany Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI 2023
Warszawa, 20 czerwca 2023
Golden Floor Eurocentrum Aleje Jerozolimskie 134 Warszawa

W dniu 30 marca 2023 r. Państwa Członkowskie UE zaakceptowały nową treść szeregu Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, w tym infrastrukturalnych (TSI INF, TSI PRM, TSI ENE oraz TSI CCS) a także taborowych TSI LOC&PAS, TSI WAG oraz TSI NOI.

Zapisy zaakceptowane przez Państwa Członkowskie wskazują, że nowe specyfikacje TSI wejdą w życie dwadzieścia dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tak krótki czas wymaga budowania kompetencji na bazie dokumentów zaakceptowanych jeszcze przed zamknięciem kompletu wersji językowych i opublikowaniem nowych TSI w Dz. Urzędowym UE.

Na bazie dostępnych dokumentów omówione zostaną zmiany w TSI INF, TSI PRM, TSI ENE oraz TSI LOC&PAS, TSI WAG, TSI NOI. Osobne szkolenie zostanie poświęcone TSI CCS i dokumentom obowiązkowego stosowania wskazanym w załączniku do tej TSI.

Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowych warsztatach dotyczących Zmian Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, które odbędą się 20 czerwca w Warszawie.
Program*:

09:00-10:00: Zmiany w specyfikacjach TSI oraz regulacjach do nich komplementarnych w roku 2023 oraz zasady określania na bazie tekstów skonsolidowanych wymagań obowiązujących dla projektów inwestycyjnych pozostających w realizacji w momencie zmiany przepisów prawa – Pawlik Marek, Instytut Kolejnictwa 60 min.

10:00-10:30 Zmiany w specyfikacji TSI INF w odniesieniu do podsystemu infrastruktura – Grzegorz Stencel, Instytut Kolejnictwa 30 min.

10:30-10:45 Przerwa kawowa 30 min

10:45- 11:45 Zmiany w specyfikacji TSI ENE w odniesieniu do podsystemu zasilania trakcyjnego; wyzwania w zakresie zasilania 2x25kV prądu przemiennego – Valeriy Kuznetsov, Instytut Kolejnictwa 60 min. 11:45-12:15 Zmiany w specyfikacji TSI PRM w zakresie dostosowanie stacji i dworców dla potrzeb osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych – Iwona Nowosińska, Instytut Kolejnictwa 30 min.

12:15-12:30 przerwa 60 min

12:30-13:00 Zmiany w specyfikacji TSI LOC&PAS w zakresie taboru trakcyjnego i taboru pasażerskiego 30 min.

13:00-13:30 Zmiany w specyfikacji TSI WAG w odniesieniu do wagonów towarowych – Witold Groll, Instytut Kolejnictwa 30 min.

13:30-14:30 Obiad 30 min

14:30-14:50 Zmiany w specyfikacji TSI NOI w zakresie ograniczania hałasu kolejowego – Witold Groll, Instytut Kolejnictwa 20 min.

14:50- 15:20 Zmiany w specyfikacji TSI PRM w zakresie dostosowywania taboru kolejowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych – Marceli Lalik, Instytut Kolejnictwa 30 min.

15:20-16:00 Wytyczne dla jednostek oceniających jako źródło wiedzy dla wykonawców inwestycji kolejowych i producentów taboru kolejowego – Pawlik Marek, Instytut Kolejnictwa 40 min.

Koszt udziału w warsztatach to 1250 netto/brutto (vat zw- zwolnienie podmiotowe). Koszt nie obejmuje noclegu. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowych lub mailowo na adres zgloszenia@sirts.pl.


Program i formularz zgłoszeniowy do pobrania:
c