Seminarium SIRTS przed TRAKO 2023: „Nowe obowiązki podmiotów kolejowych” Gdańsk, Amberexpo 18.09.2023
Nowe wydania specyfikacji TSI przyjęte w roku 2023 zmieniają nie tylko wybrane wymagania techniczne, ale także wymagania formalno-prawne i proceduralne zarówno dla producentów i wykonawców inwestycji kolejowych jak i dla przewoźników i zarządców kolejowej infrastruktury. Dodatkowo wielkimi krokami zbliża się bardzo poważna zmiana obowiązków podmiotów kolejowych związana z przyjęciem w grudniu 2022 roku dyrektywy NIS-2 zgodnie z którą na przewoźników i zarządców w transporcie szynowym nakładane są obowiązki w zakresie identyfikacji ryzyk cyfrowych, przeciwdziałania takim ryzykom oraz raportowania cyfrowych incydentów.

Przewidziane w ramach seminarium uporządkowane omówienie nowych wyzwań pozwoli zarówno producentom i wykonawcom inwestycji, jak i przewoźnikom i zarządcom zarówno na uaktualnienie wiedzy w zakresie wymagań narzucanych przez specyfikacje TSI, jak i identyfikację zagrożeń i wyzwań wynikających z szerokiego włączenia kolei w regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Program * (13:00 – 18:00):

Sesja I Obowiązujące i doskonalone wymagania techniczne i proceduralne - Przegląd rodzajów dokumentów, z przykładami, definiujących wymagania dla rozwiązań technicznych i proceduralnych (Marek Pawlik ) – 30 min

- Wymagania, stan prac i wyzwania w zakresie weryfikowania zgodności taboru z przytorowymi instalacjami Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem i łączności radiowej – konfiguracje ESC/RSC (Magda Kycko) – 30 min

- Nowy wzorzec Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem – baseline 4.0 – uwarunkowania formalne i zmiany techniczne wprowadzone przez specyfikację TSI CCS 2023 (Paweł Gradowski) – 45 min

- Przyszły standard łączności ruchomej dla kolei – Future Railway Mobile Communication System – wymagania dla 5G dla transportu kolejowego oraz zasady migracji do nowego rozwiązania zgodnie ze specyfikacją TSI CCS 2023 (Marek Sumiła) – 45 min

Sesja II

Ocena i wycena ryzyka w świetle regulacji kolejowych oraz w transporcie szynowym w świetle dyrektywy w sprawie cyfrowego bezpieczeństwa systemów i sieci - Ocena i wycena ryzyka zgodnie z rozporządzeniem CSM RA oraz w świetle norm CENELEC dotyczących niezawodności i bezpieczeństwa (norm RAMS) – procesy oceny ryzyka technicznego – od identyfikacji ryzyk do dowodów bezpieczeństwa (Marek Pawlik) – 60 min

- Nowe wymagania dla przewoźników i zarządców kolejowej infrastruktury wynikające wprost z wdrożenia do polskiego porządku prawnego „dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa” (dyrektywy NIS-2) oraz wspólne działania Instytutu Kolejnictwa i Instytutu NASK oraz działania Centrum Wymiany i Analiz Informacji podsektora transportu kolejowego (ISAC-Kolej) – 60 min

- Wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla nowego i istniejącego pasażerskiego taboru kolejowego (Piotr Tokaj) – 30 min


Koszt udziału w seminarium to 1000 netto. Koszt nie obejmuje noclegu. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowych lub mailowo na adres zgloszenia@sirts.pl

Osoba odpowiedzialna za organizacje seminarium: Karolina Hendler-Michalak k.hendler@sirts.pl 665 674 880


pliki do pobrania: formularz zgłoszeniowy