Rewolucja w prawie kolejowym

Do pobrania: Zaproszenie_Program_formularz
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w warsztatach pt.: ”Rewolucja w prawie kolejowym”, które odbędą się 14 marca 2014 w Warszawie.

Na naszych oczach ma miejsce rewolucja w prawie krajowym w zakresie formalnych procedur bezwzględnie koniecznych dla prawidłowego rozliczania z zamawiającymi kontraktów na rewitalizacje, modernizacje i budowę infrastruktury kolejowej oraz na modernizacje i zakup taboru kolejowego. W konsekwencji praktycznie wszyscy wykonawcy będą musieli już od kwietnia dostosować się do nowych regulacji. Istotnej zmianie ulegną między innymi dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o zgodę na przekazanie do eksploatacji. Urząd Transportu Kolejowego podaje, że obecnie blisko 90% wniosków złożonych po raz pierwszy odrzucana jest ze względów formalnych. W istotny sposób wydłuża to proces realizacji kontraktów i pociąga za sobą istotne koszty dla wykonawców. Dlatego jako Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego poczuwamy się do szczegółowego poinformowania polskich podmiotów przemysłowych o zakresie i konsekwencjach tej rewolucji. Jednocześnie chcemy przekazać Państwu podstawowe informacje o nowopowstałym Sądzie Arbitrażowym dla Transportu skupiającym rosnącą liczbę niezależnych branżowych arbitrów i mediatorów. Wszystkim podmiotom realizującym kontrakty kolejowe życzymy braku jakichkolwiek sporów zarówno z zamawiającymi jak i podwykonawcami. Jednakże jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład brak możliwości uzyskania zgody na dopuszczenie do eksploatacji i tym samym zamknięcia projektu będzie często powodowało zagrożenia w związku z koniecznością rozliczenia funduszy wspólnotowych przed końcem 2015 roku.

Udział w warsztatach jest odpłatny - koszt udziału jednej osoby wynosi 600 zł.
Obowiązują zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.