Warsztaty : Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej
Szanowni Państwo,

„Życie stawia przed nami związane z interoperacyjnością wyzwana, a jak mówi stare przysłowie pszczół, im dalej w las, tym więcej drzew.” To cytat z książki „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej”, która miała premierę podczas tegorocznej edycji Targów TRAKO. Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty, na które zaprosiliśmy autorów poszczególnym rozdziałów wyżej wymienionej książki, którzy przedstawią nam rzetelną wiedzę na temat interoperacyjności i jej konsekwencji, szczególnie w odniesieniu do reguł certyfikacji wyrobów, linii kolejowych i pojazdów dla potrzeb dopuszczania wyrobów do obrotu oraz linii i pojazdów do eksploatacji.

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia w hotelu Best Western Hotel Felix przy ulicy Omulewskiej 24 w Warszawie w godzinach 9:30-17:00. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego a patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Kolejowy.

Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz książki „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej” oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztatach. Koszt udziału to 800 zł brutto dla firm nie zrzeszonych w SIRTS, 650 brutto zł dla członków wspierających SIRTS***. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym do 9 grudnia 2015r. Liczba miejsc jest ograniczona – 60 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.Program**

Sesja I (9:30-11:00)

1. Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjności kolei. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
2. Rola i zadania Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie Interoperacyjności. Piotr Combik*, Ignacy Góra*, Urząd Transportu Kolejowego*
3. Dyskusja
11:00 – 11:20 przerwa

Sesja II (11:20-14:20)

4. Podsystem strukturalny „Infrastruktura”. Grzegorz Stencel, Instytut Kolejnictwa
5. Podsystemy strukturalne „ Sterowanie- urządzenia przytorowe”, „Sterowanie-Urządzenia pokładowe”. Andrzej Toruń, Instytut Kolejnictwa
6. Podsystem strukturalny „Energia”. Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek. Politechnika Warszawska
7. Dyskusja
14:20- 15:00 Obiad

Sesja III (15:00 – 17:00)

8. Podsystem strukturalny „Tabor”. Zbigniew Durzyński, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
9. Inne obszary wspólnego rynku. Krzysztof Warmiński, Transportowy Dozór Techniczny
10. Aspekty prawne interoperacyjności kolei. Filip Elżanowski*,Marek Kowalski, Elżanowski Cherka&Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. K.
11. Dyskusja

*Do potwierdzenia **Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie *** cena dla pierwszych trzech uczestników
Pliki do pobrania: Formularz zgłoszeniowy, Program, zaproszenie