EUROPEJSKI RYNEK KOLEJOWY- EUROPEJSKIE WYMAGANIA DLA PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO
W dniu 26 września w Katowicach z inicjatywy TÜV NORD Polska, reprezentowanej przez członka zarządu Henryka Lukaszczyka oraz Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, reprezentowanego przez dyrektora Marka Pawlika, przy współudziale Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego, zorganizowana została Konferencja Szkoleniowa, kierowana do podmiotów branży kolejowej. Celem Konferencji, nad która patronat medialny objął „Rynek Kolejowy”, było przybliżenie oraz zapoznanie polskich producentów z nowymi, branżowymi wymaganiami, jakie stawia przed nimi europejski rynek kolejowy.

Licznie przybyłych uczestników (Konferencje odwiedziło blisko 130 uczestników, reprezentujących ponad 50 firm związanych z przemysłem kolejowym) przywitał w imieniu organizatorów dyrektor Działu Rozwoju TÜV NORD Polska pan Mirosław Bienioszek.

Wiodącymi tematami Konferencji były szeroko pojęte wymagania Europejskiego Rynku Kolejowego, jakim muszą sprostać polscy producenci oraz usługodawcy, chcący efektywnie konkurować ze swoimi produktami na obszarze całej Europy. Konferencja podzielona została na dwie główne sesje, z których pierwsza dotyczyła zagadnień Interoperacyjności, procedur dopuszczeń taboru kolejowego do eksploatacji, roli jednostek notyfikowanych w systemie certyfikacji określonej z Dyrektywach Kolejowych oraz wagi certyfikacji składników i podsystemów trans-europejskiego systemu kolejowego. Szczegóły zostały zaprezentowane przez specjalistów: reprezentującego grupę TÜV NORD – pana Reinharda Bühl oraz przedstawicieli Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa – panów Marka Pawlika, Wojciecha Rzepkę oraz Stanisława Opalińskiego.

Uczestnicy zostali zapoznani z potencjałem i możliwościami Centrum Naukowo – Technicznego Kolejnictwa oraz TÜV NORD Polska w zakresie prowadzenia ocen zgodności wg wymagań Dyrektyw Kolejowych oraz ich technicznych specyfikacji, jak również z szansami i możliwościami jakie daje polskim producentom Umowa o współpracy w zakresie certyfikacji składników i podsystemów interoepracyjności podpisana pomiędzy Centrum Naukowo – Technicznym Kolejnictwa a firmą TÜV NORD Polska.

Druga, popołudniowa sesja, poświecona została w całości nowej, branżowej normie jakości – standardowi IRIS. Swymi doświadczeniami z prac nad standardem i wdrażaniem systemu podzielili się przedstawiciele firmy Bombardier Transportation ZWUS z Katowic (Sabina Budzyń) oraz Bombardier Transportation Polska z Wrocławia (Marek Jankowski, Przemysław Gaczyński). Przypomnieć należy, że firma Bombardier jest jedną z 4 korporacji zaangażowanych w powstanie tego standardu. Dowiedzieliśmy się dlaczego standard IRIS przynosi korzyści wszystkim związanym z produkcją na rynek kolejowy, niezależnie od ich funkcji w łańcuchu dostaw. Uczestników zapoznano z rolą jaką w powstaniu standardu odegrały cztery główne korporacje (Bombardier, Siemens, Alstom i Ansaldobreda), jak również jakie funkcje kierownicze nad standardem pełni Stowarzyszenie Europejskich Branż Kolejowych (UNIFE).


Swe możliwości w zakresie certyfikacji systemu zarządzania wg wymagań normy IRIS oraz sposobu podejścia firmy do wdrożenia wymagań standardu i procedur certyfikacji przekazali przedstawiciele jednostki certyfikującej TÜV NORD Polska – panowie Reinhard Bühl, Mirosław Bienioszek oraz Szymon Wapienik. Uczestnicy zapoznając się z konstrukcja standardu uzyskali odpowiedź jakie wyzwania czekają na nich oraz z jakimi problemami muszą się liczyć wdrażając IRIS. Zaprezentowane zostało także stanowisko czterech głównych korporacji, według którego od roku 2009 standard IRIS będzie obligatoryjnie wymagany od dostawców, współpracujących z nimi. Na zakończenie Konferencji swe możliwości, nie tylko w zakresie certyfikacji związanej z branżą kolejową zaprezentowali główni organizatorzy, oraz zaproszony do udziału gość – Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego, które w osobie p. Zbigniewa Durzyńskiego przedstawiło powody, dla których warto być członkiem Stowarzyszenia. Zainteresowanych pobraniem materiałów Konferencyjnych zapraszamy na stronę TÜV NORD Polska