normy RAMS
warsztaty: "NORMY RAMS"
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze obowiązuje obostrzenia i Państwa zdrowie, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wypełniając swoje cele statutowe organizuje "Warsztaty: Normy RAMS", które odbędą się 20.04.2021 w formie zdalnej.

Począwszy od wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego 2019/776 z czerwca 2019 zmianie ulega podejście do formułowania i weryfikowania wymagań w zakresie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa zarówno dla infrastruktury kolejowej i jej wyposażenia, jak i dla taboru kolejowego i jego wyposażenia. Zmienione normy RAMS w grudniu 2020 r. wprowadzone zostały także do Listy Prezesa UTK. Obowiązujące wersje tych norm systemowo definiują odpowiedzialność oraz działania zarówno zarządców infrastruktury i przewoźników, jak i producentów oraz wykonawców instalacji począwszy od etapu przygotowań do przetargu.
Zmiany te już obecnie wymagają ingerencji w dokumentację tworzoną w ramach projektów inwestycyjnych, co stanowi wyzwanie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Istotnie zmieniona po blisko 20 latach stosowania norma podstawowa EN 50126 została wprost powiązana z jednej strony z oceną i wyceną ryzyka oraz działaniami jednostek oceniających ryzyko, a z drugiej z precyzyjnie zdefiniowaną metodą określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla uszkodzeń losowych i uszkodzeń systematycznych różnego rodzaju rozwiązań technicznych, w tym także nieelektronicznych. Poziomy SIL i systemowe podejście do RAMS od wielu lat stosowane były w zakresie sterowania ruchem, ale obecnie stają się wymagane i coraz szerzej stosowane także dla różnego rodzaju systemów taborowych np. systemów hamowania czy klimatyzacji oraz kompletnego taboru. W świetle zapisów formalnych mają także zastosowanie dla systemów zasilania trakcyjnego. W związku z powyższym dla potrzeb przemysłu kolejowego oraz ułatwienia współpracy przemysłu z zarządcami i przewoźnikami oferujemy warsztaty dedykowane nowemu podejściu do zagadnień niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa w odniesieniu zarówno do infrastruktury, jak i taboru.

Koszt zdalnego szkolenia to 700 złotych (netto/brutto – zwolnienie z VAT). Dla członków wspierających obowiązują rabaty. Płatność po szkoleniu na podstawie faktury. Link do spotkania dostaną Państwo na dzień przed szkoleniem.

Program (9:30 –16:00)*

1. Normy RAMS – powołania w przepisach prawa UE i polskiego. Marek Pawlik

2. Definicje kolejowe dla potrzeb niezawodności, dostępności podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. Marek Pawlik

3. Wymagania norm RAMS – część 1 od koncepcji do wymagań systemowych. Marek Pawlik

4. Wymagania norm RAMS – część 2 od projektowania przez produkcję integrację do akceptacji systemu. Marek Pawlik

5. Wymagania norm RAMS – część 3 eksploatacja, utrzymanie, monitorowanie wydajności do likwidacji. Marek Pawlik

6. Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL; Metody minimalizacji uszkodzeń losowych oraz wpływu czynnika ludzkiego na systemy techniczne. Marek Pawlik

formularz zgłoszeniowy