Konkurs Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa Roku

Celem każdej firmy, w tym każdej firmy działającej na rynkach związanych z transportem szynowym jest generowanie zysku. By osiągnąć ten cel firmy korzystają z lokalnych zasobów (pracownicy, teren, energia, ochrona zdrowia, utylizacja odpadów, itp.). Codziennie firmy zaciągają dług wobec swojej małej ojczyzny. Sposobem zapłaty za te dobra są podatki. Ale czy to to wystarczy?

Miarą postawy etycznej przedsiębiorców jest współpraca z lokalnym środowiskiem, z lokalną społecznością. Profesjonaliści nazywają to Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

Coraz więcej firm zaczyna rozumieć, że CSR to nie tylko świadczenie usług dla najbliższego otoczenia, ale także wiele korzyści, m.in. wzrost wartości marki, wzrost bezpieczeństwa, lepsza jakość pracy świadczonej przez załogę,…

Organizatorzy i partnerzy konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie (SiRTS, ASTE oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie) chcą promować firmy świadome swojej odpowiedzialności społecznej. Chcą także pokazywać dobre praktyki innym firmom jako przykłady godne naśladowania.

Zachęcamy firmy działające na rynku infrastruktury kolejowej i taboru szynowego (producenci, dostawcy podzespołów, operatorzy i inni) do udziału w konkursie.

Konkurs jest organizowany co dwa lata od 2015 roku we współpracy z Międzynarodowymi Targami Kolejowymi TRAKO, jako jedno z wydarzeń towarzyszących. Nagrody są wręczane podczas uroczystej Gali.

astespolecznie.pl oraz na stronie targów trako