warsztaty: ROLA IRIS W BRANŻY KOLEJOWEJ 26.11.2009
W dniu 26 listopada 2009 roku w hotelu „Start Felix” w Warszawie odbyły się organizowane przez SIRTS warsztaty: „Rola IRIS w branży kolejowej”.

Szybko postępujący proces tworzenia wspólnego rynku produktów i usług dla transportu kolejowego w Unii Europejskiej z jednej strony wspiera liberalizację przewozów, a z drugiej stawia nowe wyzwania przemysłowi kolejowemu. Zarówno dostawcy kompletnych systemów, jak i ich poddostawcy stoją przed koniecznością dostosowywania produkcji oraz współpracy z jednostkami kontraktującymi do wymagań Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności wprowadzonych Decyzjami Komisji Europejskiej. W tym kontekście szczególnie poddostawcy realizujący dostawy dla wielu dostawców kompletnych systemów stają przed wyzwaniem potwierdzania swoich kompetencji w zmieniającym się otoczeniu. Kompleksowość zmian obejmujących zagadnienia techniczne, organizacyjne, prawne jakościowe, dopuszczeniowe i inne wymagania systemu certyfikacji podmiotów. System taki został wdrożony wspólnie przez dostawców kompletnych systemów dla kolei w ramach Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE. Certyfikaty International Railway Industry Standard, certyfikaty IRIS, to wstęp na wspólny rynek produktów i usług dla transportu kolejowego w Unii. Wstęp na rynek, na którym polscy producenci mogą i powinni być konkurencyjni. Na warsztatach zostały przedstawione następujące prezentacje:
  • Dżungla nomenklaturowa w zakresie certyfikacji podmiotów, wyrobów i personelu w transporcie kolejowym. Marek Pawlik, PKP PLK S.A.
  • Normy jakościowe ISO 9001 17025 i 14001 w transporcie kolejowym.Wojciech Rzepka, PKP PLK S.A.
  • International Railway Industry Standard. Bernard Kaufmann, UNIFE
  • Różnice pomiędzy ISO 9001 a normą IRIS.Sabina Obwiosło-Budzyń
  • Wymagania klienta podstawowym elementem procesu projektowania, produkowania oraz dostarczania produktów na rynek kolejowy.Anna Howniec-Siwek
  • Nadzór nad dostawcami w świetle wymagań normy IRIS.Łukasz Paluch
  • RAMS i LCC w branży kolejowej.Łukasz Faber
  • Zarządzanie konfiguracją produktu w całym cyklu jego życia.Aleksandra Grzywak - Gawryś
  • Budowa systemu zarządzania jakością oraz metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce - studium przypadków wg IRIS rev. 02 . Szymon Wapienik TÜV NORD POLSKA, Jacek Bułhak Frenoplast
W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby.
prezentacja dostępne są dla członków wspierających po zalogowaniu