Warsztaty :„Procesy i procedury prowadzące do przekazywania do eksploatacji podsystemów”
W efekcie zmian w przepisach prawa polskiego związanych z ujednolicaniem procesów i procedur certyfikacji stosowanych przez jednostki upoważnione w ramach wspólnoty (notyfikowane) oraz jednostki upoważnione w poszczególnych krajach wspólnoty w istotny sposób zmieniają się reguły przekazywania podsystemów strukturalnych do eksploatacji. Zmiany te były już omawiane na warsztatach „Rewolucja w prawie kolejowym” w dniu 14 marca 2014r przed wejściem nowych regulacji w życie, jednak obecnie mamy już pierwsze doświadczenia z ich stosowania.
Dodatkowo za celowe uznajemy szczegółowe omówienie procedur (modułów) oceny zgodności szczególnie że różne moduły stosuję się w zakresie sprawdzania zgodności z prawem wspólnotowym a inne w zakresie sprawdzania zgodności z prawem krajowym. Inne są także reguły wyboru modułów. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziały w warsztatach „Procesy i procedury prowadzące do przekazywania do eksploatacji podsystemów”, które odbędą się 21 maja 2014 w Warszawie w BEST WESTERN Hotel Felix przy ul. Omulewska 24 w godzinach 10:30 – 16:30. Koszt udziału jednego uczestnika to 600 zł brutto.

Wstępny program warsztatów:
Sesja I
1. Certyfikacja wspólnotowa i krajowa w świetle zmian ustawowych oraz nowych rozporządzeń. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju*
2. Rola i zadania jednostek notyfikowanych, oceniających i jednostek o których mowa w artykule 22g ust 9. Urząd Transportu Kolejowego/potwierdzone/
3. Wymagania zamawiającego w OPZ w zakresie certyfikacji wspólnotowej i krajowej. Polskie Linie Kolejowe .Dariusz Kamoda, PKP PLK S.A.

Sesja II
4. Współpraca jednostki przeprowadzającej proces certyfikacji podsystemu z wnioskodawcą na przykładzie Instytutu Kolejnictwa. Wojciech Rzepka, Instytut Kolejnictwa
5. Korzystanie z możliwości badawczych zaplecza naukowego w procesach certyfikacyjnych. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Sesja III
6. Moduły oceny zgodności 768 i 713 – porównanie zakresu zastosowania i procedur weryfikacji podsystemów. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa


*Prezentacje do potwierdzenia. Stan na dzień 10.04.2014.
do pobrania: formularz, agenda