Warsztaty: „Bezpieczeństwo kolei – konieczność i dobra praktyka czy pretekst opóźniania, utrudniania i blokowania procesów dopuszczania do eksploatacji zmodernizowanej infrastruktury oraz nowego i zmodernizowanego taboru kolejowego”
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego serdecznie zaprasza do uczestniczenia w warsztatach “Bezpieczeństwo kolei – konieczność i dobra praktyka czy pretekst opóźniania, utrudniania i blokowania procesów dopuszczania do eksploatacji zmodernizowanej infrastruktury oraz nowego i zmodernizowanego taboru kolejowego”, które odbędą się 5 grudnia 2014 w Warszawie w godzinach 10:30 – 16:00.

Program warsztatów*:

10:30-10:45 Rejestracja uczestników
10:45 -12:00 Sesja I

1. Wpływ zmian w prawie kolejowym na modernizację taboru kolejowego – problemy w przekazywaniu pojazdów do eksploatacji po modernizacji. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

2. Rola i zadania UTK w zakresie bezpieczeństwa kolei –inwestycje, prace odtworzeniowe, eksploatacja. Urząd Transportu Kolejowego/ prezentacja do potwierdzenia

3. Bezpieczeństwo podczas prac torowych oraz weryfikacja bezpieczeństwa przed zamykaniem inwestycji z punktu widzenia PKP PLK. PKP Polskie Linie Kolejowe

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa
12:20 – 14:00 Sesja II

4. Kto i w jaki sposób oraz w jakim zakresie potwierdza bezpieczeństwo podczas realizacji i formalnego zamykania umów na modernizację oraz umów na rewitalizację linii kolejowych. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

5. Bezpieczeństwo w taborze kolejowym – materiały i elementy konstrukcji. Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa

6. Bezpieczeństwo w taborze kolejowym – konstrukcja taboru modernizowanego. Wojciech Jakuszko, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

7. Bezpieczeństwo w taborze kolejowym – konstrukcja taboru nowo budowanego. Sławomir Walczak, Instytut Kolejnictwa
14:00 - 14:40 Obiad
14:45 – 16:00 Sesja III

8. Kompetencje i umocowania prawne Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w zakresie certyfikacji europejskiej i krajowej. Rafał Cichy, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

9. Kompetencje i umocowania prawne Instytutu Kolejnictwa w zakresie certyfikacji europejskiej i krajowej. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

10. Dyskusja
Koszt uczestnictwa to 800 zł brutto. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztatach.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy program warsztatów