INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURA, STEROWANIE, ENERGIA, TABOR WYMAGANIA EUROPEJSKIE I KOMPLEMENTARNE WYMAGANIA POLSKIE
13 marca 2018, Warszawa
Zarówno w przypadku budowy czy modernizacji linii i stacji kolejowych jak i w przypadku produkcji czy modernizacji taboru kolejowego konieczne jest stosowanie przepisów dotyczących interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej. Europejskie wymagania techniczne w odniesieniu do poszczególnych podsystemów i rodzajów taboru oraz europejskie wymagania formalno-prawne zostały opisane w podręczniku „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej; infrastruktura, sterowanie, energia, tabor”, którego premiera miała miejsce podczas Targów TRAKO w roku 2015 (wydanie I). Osiem rozdziałów, które współtworzyły wydanie I, zaprezentowanych zostało wówczas przez autorów na dedykowanych warsztatach SIRTS.
Podręcznik został właśnie uaktualniony i uzupełniony o kolejne cztery rozdziały, tak aby w pełni pokazać nie tylko wymagania europejskie wynikające z dyrektywy o interoperacyjności kolei, ale także komplementarne wymagania polskie oraz podejście do zagadnień bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zgodne z przepisami dyrektywy o bezpieczeństwie kolei.
Uaktualnione i uzupełnione wydanie II podręcznika „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej; infrastruktura, sterowanie, energia, tabor; wymagania europejskie i komplementarne wymagania polskie”, wydane przez Kurier Kolejowy, podobnie jak kiedyś wydanie I zostanie omówione przez jego współautorów na dedykowanych warsztatach SIRTS. Warsztaty odbędą się w dniu 13 marca 2018 r. w hotelu Best Western Hotel Felix (sala Bruksela I piętro) przy ulicy Omulewskiej 24 w Warszawie.
Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz podręcznika i płytę CD z kompletem europejskich i polskich regulacji prawnych dotyczących interoperacyjności kolei oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach. Koszt udziału w warsztatach to 850 zł brutto (VAT ZW) dla firm nie zrzeszonych w SIRTS, 680 zł brutto dla członków wspierających SIRTS. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym do 6 marca 2018r.

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów: Karolina Hendler-Michalak tel.kom.: 665 674 880 k.hendler@sirts.pl Warsztaty SIRTS: INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURA, STEROWANIE, ENERGIA, TABOR WYMAGANIA EUROPEJSKIE I KOMPLEMENTARNE WYMAGANIA POLSKIE 13 marca 2018 Best Western Hotel Felix (sala Bruksela I piętro) ul. Omulewska 24 Warszawa.

Program*

10:00 – 11:30 – Sesja I – wprowadzenie i aspekty prawne

1. Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjności kolei (Marek Pawlik): - interoperacyjność – wymagania europejskie – ocena zgodności – jednostki notyfikowane, - interoperacyjność – wymagania krajowe – ocena zgodności – jednostki oceniające wg prawa PL, - komplementarność ocen bezpieczeństwa – jednostki oceniające ryzyko;

2. Rola i zadania UTK w zakresie interoperacyjności kolei (Ignacy Góra, Piotr Combik, Jan Siudecki): - zezwolenia na eksploatację podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych, - wprowadzanie składników interoperacyjności do obrotu, - uwarunkowania postępowań administracyjnych prowadzonych przez UTK;

3. Zmiany uwarunkowań prawnych po wejściu w życie IV pakietu kolejowego (Jan Siudecki): - geneza i struktura filaru technicznego IV pakietu kolejowego, - zezwolenia na dopuszczenie do obrotu pojazdu kolejowego i preautoryzacja ERTMS, - europejski przegląd kolejowych przepisów krajowych.

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50- 12:50 – Sesja II – podsystemy „Infrastruktura”, „Sterowanie”, „Energia”

4. Podsystem strukturalny „Infrastruktura” (Grzegorz Stencel): - wymagania europejskie i krajowe wymagania polskie dla drogi kolejowej, - dostosowywanie stacji kolejowych do potrzeb pasażerów, - składniki interoperacyjności, budowle i wyroby budowlane w podsystemie „Infrastruktura”;

5. Podsystemy strukturalne „Sterowanie” (Andrzej Toruń, Marek Pawlik): - Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS na liniach i w pojazdach, - Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R na liniach i w pojazdach, - interfejsy wewnętrzne ETCS i GSM-R oraz powiązanie ETCS i GSM-R z urządzeniami srk;

6. Podsystem strukturalny „Energia” (Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek): - wymagane wartości parametrów elektrycznych oraz wymagania dla sieci trakcyjnych, - wymagane wartości parametrów dotyczących wydajności systemu zasilania sieci trakcyjnych, - wymagania dla pantografów oraz warunki współpracy pantografu z siecią trakcyjną.


agenda, formularz
formularz rejestracyjny
formularz rejestracyjny_wersja edytowalna
program