Spotkania Komitetu Strategicznego i Komitetu Narodowych Stowarzyszeń UNIFE
23 stycznia 2008 Spotkanie Komitetu Strategicznego i Komitetu Narodowych Stowarzyszeń UNIFE
więcej
18 września 2006, Berlin Posiedzenie Komitetu Strategicznego i Stowarzyszeń Krajowych więcej