seminarium: „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”
W Sopocie 10 października 2011 w Hotelu Rezydent w godz.: 13:00 – 18:00 odbyło się seminarium „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”.

Istniejące obecnie coraz bardziej liberalizowane rynki kolejowe poszczególnych Krajów Członkowskich stworzą poważną alternatywę dla transportu drogowego wówczas, gdy przejdziemy do zliberalizowanego wspólnotowego rynku kolejowego. Wymaga to pokonania barier zarówno czysto technicznych, jak i techniczno-prawnych i techniczno-ekonomicznych. Intencją seminarium był przegląd zarówno barier, jak i działań podejmowanych dla ich pokonania.

W programie seminarium zostały zaprezentowane następujące prezentacje:

1.Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności – techniczna podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Andrzej Harassek, ERA.

2. Re – cast pierwszego pakietu kolejowego – biznesowa podstawa liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Marek Pawlik, PKP PLK S.A.

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy – katalizator liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Wojciech Rzepka, PKP PLK S.A.

4. Wzajemna akceptacja taboru – likwidacja najważniejszego wąskiego gardła w liberalizacji rynku przewozów kolejowych. Peter Mihm, ERA.

6. List przewozowy CIM-SMGS. OSJD.

7. System talgo w przewozach towarowych. Sławomir Bukowski, Rail Polska.

8. Case study ECMs. Ireneusz Gójski, IGTL.

9. Droga od rzeczywistości do wizji zliberalizowanego transportu kolejowego na przykładzie Wielkiej Brytanii. Chris Carr, Rail Standards & Safety.

Język seminarium: polski, angielski.Udział w seminarium był odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosił 700 zł. Dla członków wspierających SIRTS decyzją Zarządu obowiązywały zniżki: 100 % dla pierwszego uczestnika.Organizatorzy:
SIRTS
MTG S.A.

Współpraca:
ASTE Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:
zaproszenie na seminairum

PROGRAM SEMINARIUM (PRELEGENCI)

formularz zgłoszeniowy (do 1 października)