W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze obowiązuje obostrzenia i Państwa zdrowie, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wypełniając swoje cele statutowe organizuje "Warsztaty: Normy RAMS", które odbędą się 20.04.2021 w formie zdalnej więcej

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) ma na celu:
  • przybliżenie polskim producentom i dostawcom usług dla kolei prawodawstwa Unii Europejskiej
  • prezentację stanowiska polskiego przemysłu kolejowego na forum międzynarodowym
  • promowanie polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi organizacjami i instytucjami branżowymi, normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi związanymi z transportem szynowym
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi związanymi z transportem szynowym
  • udział w pracach zespołów studyjnych, instytucji normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie transportu szynowego
  • zlecanie badań i analiz na rzecz swoich członków
  • udział w organizacji konferencji i seminariów branżowych


Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela Jana Raczyńskiego, członka założyciela Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS, eksperta od wielu lat zaangażowanego w europejskie i polskie prace legislacyjne i badawczo-rozwojowe, niestrudzonego propagatora wiedzy prawnej, ekonomicznej i technicznej w zakresie transportu kolejowego.

Łącząc się w żałobie i smutku, składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie.

Janku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Zarząd Stowarzyszenia SIRTS

Broszura IRIS Rev. 02.1 w języku polskim jest już dostępna. więcej
KONKURS na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości więcej