Serdecznie zapraszamy na stacjonarne warsztaty Zmiany TSI 2022, które odbędą się 16-17 maja 2022r w Warszawie. więcej
DEBATA „Innowacyjne technologie dla kolei” PREZENTACJE
Celem każdej firmy, w tym każdej firmy działającej na rynkach związanych z transportem szynowym jest generowanie zysku. By osiągnąć ten cel firmy korzystają z lokalnych zasobów (pracownicy, teren, energia, ochrona zdrowia, utylizacja odpadów, itp.). Codziennie firmy zaciągają dług wobec swojej małej ojczyzny. Sposobem zapłaty za te dobra są podatki. Ale czy to to wystarczy? Zgłoś firmę do konkursu Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa Roku więcej


Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) ma na celu:
  • przybliżenie polskim producentom i dostawcom usług dla kolei prawodawstwa Unii Europejskiej
  • prezentację stanowiska polskiego przemysłu kolejowego na forum międzynarodowym
  • promowanie polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi organizacjami i instytucjami branżowymi, normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi związanymi z transportem szynowym
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi związanymi z transportem szynowym
  • udział w pracach zespołów studyjnych, instytucji normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie transportu szynowego
  • zlecanie badań i analiz na rzecz swoich członków
  • udział w organizacji konferencji i seminariów branżowych


Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela Jana Raczyńskiego, członka założyciela Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS, eksperta od wielu lat zaangażowanego w europejskie i polskie prace legislacyjne i badawczo-rozwojowe, niestrudzonego propagatora wiedzy prawnej, ekonomicznej i technicznej w zakresie transportu kolejowego.

Łącząc się w żałobie i smutku, składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie.

Janku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Zarząd Stowarzyszenia SIRTS

Broszura IRIS Rev. 02.1 w języku polskim jest już dostępna. więcej
KONKURS na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości więcej