Wydarzyło się …

RAPORTY Z WARSZTATÓW KONFERENCJI SEMINARIÓW więcej
Spotkania Komitetu Strategicznego i Komitetu Narodowych Stowarzyszeń UNIFE więcej
10-12 października 2007, Gdańsk VII EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KOLEJOWYCH TRAKO 2007raport, foto relacja
Instytut Pojazdów Szynowych Tabor w dniu 30.07.2007 uzyskał status jednostki notyfikowanej pod nr. NB 1940 w zakresie dyrektywy 96/48/EC ( Interoperacyjność trans-europejskiego systemu kolei wysokich prędkości) i 2001/16/ECNB ( Interoperacyjność trans-europejskiego systemu kolei konwencjonalnych).


Notyfikacja dotyczy obszaru taboru kolejowego w następujących polach działania:
  • kalibracja
  • badanie
  • kontrola
  • certyfikowanie produktu
  • certyfikowanie systemu jakości
  • certyfikowanie personelu
  • certyfikowanie systemów zarządzania środowiskiem

Notyfikacja do Dyrektoriatu Przedsiębiorczości Komisji Europejskiej potwierdza posiadanie :
  • wymagania kompetencji technicznych w odniesieniu do produktu (ów) objętych ww. dyrektywami
  • wymagania kompetencji w odniesieniu do wybranej procedury (ur) / atestowania zgodności dla tego produktu (ów).


ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA NACZELNEGO UNIFE

Od 1 lutego stanowisko Dyrektora Naczelnego UNIFE obejmie pan Michael Clausecker, osoba z wielkim doświadczeniem w branży kolejowej (Bombardier Transportation, Siemens TS, Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego w Niemczech (VDB)).

Zarząd SIRTS składa serdeczne podziękowanie panu Drewinowi Nieuwenhuisowi za jego dotychczasową współpracę i wielką przychylność dla naszego Stowarzyszenia.

Andrzej Stelmasiewicz - Prezes Zarządu
dr inż. Marek Pawlik, dr inż. Zbigniew Durzyński, Maciej Kowalski – Członkowie Zarządu
80 LAT POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH
27 września 2006 r. upłyneło 80 lat od momentu podpisania przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego rozporządzenia, na mocy którego utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe. Rozporządzenie scaliło funkcjonujące na ziemiach polskich 3 systemy kolejnictwa z poszczególnych zaborów.

Z okazji jubileuszu Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego składa szczere gratulacje kontynuatorom dzieła - wszystkim spółkom zrzeszonym w Grupie PKP.

INNOTRANS 2006
Tegoroczne targi INNOTRANS (19-22 września 2006) potwierdziły swój światowy prymat. Wzięło w nich udział ponad 1500 wystawców z 36 krajów ze wszystkich kontynentów.

Polskę reprezentowało 38 przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytutów naukowo-badawczych.
Ponadto wielu polskich menadżerów prezentowało produkty i usługi swoich globalnych pracodawców takich jak m.in. Bombardier Transportation, Siemens Transport Systems, Alstom Transport, czy Vossloh.
Więcej o targach tutaj

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2004 roku dodało do wykazu jednostek badawczych upoważnionych do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji dwie nowe instytucje: Politechnikę Gdańską i Politechnikę Krakowską.

Wykaz jednostek badawczych upoważnionych do przeprowadzania na zlecenie przedsiębiorstw badań wymaganych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji: typu budowli, typu urządzenia lub typ pojazdu, przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego znajduje się w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego.
Tekst rozporządzenia znajduje się w dziale Regulacje - Rozporządzenia, obwieszczenia z tejstu 4


CNTK Jednostką Notyfikowaną

15 grudnia 2005 roku Laboratoria Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa otrzymały autoryzacje od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, stając sie pierwszą w Polsce Jednostką Notyfikowaną Komisji Europejskiej.

CNTK, jako Jednostka Notyfikowana, będzie realizować zadania związane z oceną zgodności zawarte w Dyrektywie 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości oraz w Dyrektywie 16/2001/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

(30 grudnia 2005, źródło: Rynek Kolejowy)