Aktualności
07.06.24 Warsztaty GSM-R więcej
Warsztaty: Wydajność systemu zasilania trakcji elektrycznej 27.02.2024

Warsztaty TSI CCS 6-7.11.2023

Seminarium SIRTS przed TRAKO 2023: „Nowe obowiązki podmiotów kolejowych” Gdańsk, Amberexpo 18.09.2023

warsztaty: Zmiany Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI 2023 Warszawa

Warsztaty: Budowanie kompetencji projektantów realizujących prace na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.

Warsztaty: „Wyzwania Cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych IT i eksploatacyjnych OT wykorzystywanych w transporcie kolejowym”.
Warszawa, 15 grudnia 2022


Serdecznie zapraszamy na stacjonarne warsztaty Zmiany TSI 2022, które odbędą się 16-17 maja 2022r w Warszawie. więcej
DEBATA „Innowacyjne technologie dla kolei” PREZENTACJE
Tradycyjnie już od szesnastu lat w przeddzień targów TRAKO odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w seminarium „IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia, doświadczenia i wyzwania”, które odbędzie się w dniu 20 września 2021r w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Seminarium „IV pakiet kolejowy – stan wdrożenia, doświadczenia i wyzwania”

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze obowiązuje obostrzenia i Państwa zdrowie, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wypełniając swoje cele statutowe organizuje "Warsztaty: Normy RAMS", które odbędą się 20.04.2021 w formie zdalnej więcej

W dniach 21-24 września 2021 odbędzie się XIV edycja Międzynarodowych Targów TRAKO.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B. Tradycyjnie zorganizujemy seminarium podczas targów Trako - 20.09.2021 w Gdańśku..

W dniach 24-27 września 2019 odbędzie się XIII edycja Międzynarodowych Targów TRAKO.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.

Zapraszamy do udziału w seminarium 23.09.2019 Gdańsk "Dyrektywy kolejowe i Specyfikacje TSI 2019" więcej

Celem każdej firmy, w tym każdej firmy działającej na rynkach związanych z transportem szynowym jest generowanie zysku. By osiągnąć ten cel firmy korzystają z lokalnych zasobów (pracownicy, teren, energia, ochrona zdrowia, utylizacja odpadów, itp.). Codziennie firmy zaciągają dług wobec swojej małej ojczyzny. Sposobem zapłaty za te dobra są podatki. Ale czy to to wystarczy? Zgłoś firmę do konkursu Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa Roku więcej

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B a dzieci do udziału w konkursie.
13 luty 2019, Warsztaty: Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności 2019 – zmiany i uzupełnienia w specyfikacjach TSI przygotowane do publikacji na poziomie prawa europejskiego w roku 2019 więcej
19-20 luty 2019 Serock, Warsztaty: Wyzwania migracyjne ETCS i GSM-R więcej
12-13 czerwca 2018 Warsztaty "Wyposażanie polskiej sieci kolejowej i polskiego taboru w europejski system łączności ERTMS/GSM-R - wymagania, stan prac, wyzwania wdrożeniowe i eksploatacyjne", Serock więcej
13 marca 2018 Warsztaty SIRTS INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURA, STEROWANIE, ENERGIA, TABOR WYMAGANIA EUROPEJSKIE I KOMPLEMENTARNE WYMAGANIA POLSKIE więcej

W dniach 26-29 września 2017 odbędzie się XII edycja Międzynarodowych Targów TRAKO.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B.
Tradycyjnie w przeddzień targów organizujemy seminarium Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego. II edycja oraz podczas targów debatę Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa Europejskiego. Nad tymi dwoma wydarzeniami patronat objął Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach towarzyszącym targom w szczególności II edycji konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, a także Railway Business Forum, Międzynarodowe Targi Gdańskie – Targi TRAKO oraz czasopisma Rynek i Raport Kolejowy. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcom podczas Gali Otwarcia Targów TRAKO. Oprócz statuetki i informacji w mediach, nagrodą będzie pakiet doradztwa w zakresie CSR. Dokumenty zgłoszeniowe – dostępne są na stronie www.astespolecznie.pl.3-4 kwietnia 2017r Dwudniowe warsztaty z zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, od oceny znaczenia zmiany przez analizę i wycenę ryzyka do oceny bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w eksploatacji. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do 28.03.17 więcej
21.03.2017r Warsztaty: Wdrożenie czwartego pakietu kolejowego perspektywa europejska i perspektywa polska. więcej
Nowa Lista Prezesa UTK została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Można ją pobrać z następującego adresu: http://mib.bip.gov.pl/obwieszczenia-mib/76857_ogloszenie.html
!!! już 25 października 2016 Warsztaty SIRTS Nowa Lista Prezesa UTK !!! więcej
Serdecznie zapraszamy na czerwcowe warsztaty:

16.12.2015 Warsztaty "Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej" więcej
24.09.2015 Prezentacja z debaty ARBITRAŻ W TRANSPORCIE KOLEJOWYM więcej
21.09.15 „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego” seminarium na TRAKO więcej
Międzynarodowa debata "Europejska Polityka Kolejowa" 23.09.15 „Międzynarodowa debata "Europejska Polityka Kolejowa" Pro Kolej więcej
3.09.15 „Styk pomiędzy certyfikacją europejską, certyfikacją krajową i oceną bezpieczeństwa” warsztaty więcej
Konkurs: „Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku” więcej
W dniach 22 – 25 września 2015 w Gdańsku odbędzie się już 11. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2015. „To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego”, na które serdecznie Państwa zapraszamy.Stowarzyszenie SIRTS podczas tegorocznej edycji targów zorganizuję następujące imprezy:


W dniach 20-22 maja 2015r w Poznaniu odbędzie się organizowana przez IPS TABOR wspólnie z Politechniką Poznańską międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt." Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym". Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia. informacje o konferencji
4.03.2015 Warsztaty: „Zmiany reguł dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych współtworzących linie kolejowe oraz pojazdów kolejowych” więcej
5.12.2014 Warsztaty: „Bezpieczeństwo kolei – konieczność i dobra praktyka czy pretekst opóźniania, utrudniania i blokowania procesów dopuszczania do eksploatacji zmodernizowanej infrastruktury oraz nowego i zmodernizowanego taboru kolejowego” więcej
Warsztaty : „Wyzwania w zakresie zamykania i rozliczania inwestycji kolejowych perspektywy budżetowej 2007-2013” 6.10.2014r, Warszawa więcej
Broszura IRIS Rev. 02.1 w języku polskim jest już dostępna. więcej
Warsztaty :„Procesy i procedury prowadzące do przekazywania do eksploatacji podsystemów” 21 maja 2014, Warszawa więcej
Warsztaty: "Rewolucja w prawie kolejowym " 14 marca 2014r, Warszawa więcej
"Certyfikacja wyrobów a standard IRIS" 26 listopada 2013r, Warszawa więcej
Warsztaty: „Certyfikacja w transporcie kolejowym po wdrożeniu dyrektyw 2008/57 i 2011/18 przy zachowaniu zgodności z notyfikowanymi narodowymi przepisami technicznymi” 5.12.2012, Warszawa podsumowanie
25.09.2013, Gdańsk, Debata:"Badania i rozwój w transporcie kolejowym w horyzoncie 2020". prezentacje
seminarium: Certyfikacja podsystemów i wyrobów oraz certyfikacja podmiotów gospodarczych w transporcie kolejowym 23 września 2013r, Gdańsk, Targi TRAKO więcej
Shift2Rail - program badawczy dla transportu kolejowego więcej
Warsztaty: „Certyfikacja w transporcie kolejowym po wdrożeniu dyrektyw 2008/57 i 2011/18 przy zachowaniu zgodności z notyfikowanymi narodowymi przepisami technicznymi” 5.12.2012, Warszawa podsumowanie
19.03.2012 Warsztaty: „Zasady certyfikacji urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności, podsystemów i pojazdów po wejściu w życie zmiany ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę 2008/57/WE". podsumowanie
Warsztaty: „ ETCS i GSM-R w Polsce – dziś, jutro, pojutrze” 29.11.2011, Warszawa raport
stacjonarne warsztaty Zmiany TSI 2022
debata „Program budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości- stan realizacji i perspektywy"

więcej%
Seminarium: „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”, 10.10.2011, Sopot podsumowanie, prezentacje
Publiczną debata o Kolejach Dużych Prędkości 30.08.2011, Warszawa podsumowanie, prezentacje
Warsztaty : „Certyfikacja w transporcie kolejowym zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE o interoperacyjności”, Warszawa, 15.06.2011 raport
W dniu 26 kwietnia 2011 została podpisana przez Komisję Europejską decyzja przyjmująca Techniczną Specyfikację Interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura kolei konwencjonalnych definiująca wymagania w zakresie drogi kolejowej oraz osobna decyzja Komisji Europejskiej przyjmująca Techniczną Specyfikację Interoperacyjności dla podsystemu tabor kolei konwencjonalnych definiująca wymagania dla taboru trakcyjnego i wagonów pasażerskich. Publikacja tych decyzji w dzienniku urzędowym UE spodziewana jest w ciągu kilku tygodni. Wyżej wymienione TSI zostaną omówione na warsztatach organizowanych przez SIRTS w dniu 15.06.2011.
Podsumowanie II edycji konkursu na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości
KONKURS
na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości

II edycja

%
Podsumowanie I edycji konkursu na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości więcej

Warsztaty: „Nowe europejskie wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie projektowania, badania i wyposażania pojazdów szynowych”.
2.12.2010, Warszawa
raport

World Rail Market Study – Status Quo and Outlook 2020 za 800 Euro dla członków SIRTS. Cena regularna 2950 Euro więcej
Warsztaty:„Najnowsze europejskie wymagania dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego”
28.10.2010, Warszawa
raport

Warsztaty: „Nowe specyfikacje TSI dla kolei konwencjonalnej” 28.01.2010, Warszawa raport, fotorelacja
W dniu 26 listopada 2009 w Warszawie odbyły się warsztaty: Rola IRIS w branży kolejowej więcej
W dniu 15.10.2009r podczas Targów Trako odbyła się całkowicie otwarta dla publiczności Debata ERTMS raport,prezentacje,fotogaleria
W dniu 13.10.2009r przed dzień Targów Trako odbyło się III Międzynarodowe Seminarium Styk Systemów Kolejowych 1435/1520 raport,prezentacje
W dniach 17-19 czerwca 2009 odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE.
Fakt zorganizowania Walnego Zgromadzenia w Warszawie jest podkreśleniem roli Polski na europejskim rynku kolejowym. Współorganizatorem Walnego Zgromadzenia UNIFE było Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS.
W dniu 3 czerwca w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków SIRTS. Uchwałą VI WZ pan Janusz Kućmin został wybrany w głosowaniu tajnym na Prezesa Zarządu SIRTS.