Aktualności
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze obowiązuje obostrzenia i Państwa zdrowie, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wypełniając swoje cele statutowe organizuje "Warsztaty: Normy RAMS", które odbędą się 20.04.2021 w formie zdalnej więcej

W dniach 21-24 września 2021 odbędzie się XIV edycja Międzynarodowych Targów TRAKO.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B. Tradycyjnie zorganizujemy seminarium podczas targów Trako - 20.09.2021 w Gdańśku..

W dniach 24-27 września 2019 odbędzie się XIII edycja Międzynarodowych Targów TRAKO.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.

Zapraszamy do udziału w seminarium 23.09.2019 Gdańsk "Dyrektywy kolejowe i Specyfikacje TSI 2019" więcej

Zgłoś firmę do konkursu Społecznie Odpowiedzialna Firma Kolejowa Roku więcej

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B a dzieci do udziału w konkursie.
13 luty 2019, Warsztaty: Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności 2019 – zmiany i uzupełnienia w specyfikacjach TSI przygotowane do publikacji na poziomie prawa europejskiego w roku 2019 więcej
19-20 luty 2019 Serock, Warsztaty: Wyzwania migracyjne ETCS i GSM-R więcej
12-13 czerwca 2018 Warsztaty "Wyposażanie polskiej sieci kolejowej i polskiego taboru w europejski system łączności ERTMS/GSM-R - wymagania, stan prac, wyzwania wdrożeniowe i eksploatacyjne", Serock więcej
13 marca 2018 Warsztaty SIRTS INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURA, STEROWANIE, ENERGIA, TABOR WYMAGANIA EUROPEJSKIE I KOMPLEMENTARNE WYMAGANIA POLSKIE więcej

W dniach 26-29 września 2017 odbędzie się XII edycja Międzynarodowych Targów TRAKO.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B.
Tradycyjnie w przeddzień targów organizujemy seminarium Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego. II edycja oraz podczas targów debatę Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa Europejskiego. Nad tymi dwoma wydarzeniami patronat objął Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach towarzyszącym targom w szczególności II edycji konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, a także Railway Business Forum, Międzynarodowe Targi Gdańskie – Targi TRAKO oraz czasopisma Rynek i Raport Kolejowy. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcom podczas Gali Otwarcia Targów TRAKO. Oprócz statuetki i informacji w mediach, nagrodą będzie pakiet doradztwa w zakresie CSR. Dokumenty zgłoszeniowe – dostępne są na stronie www.astespolecznie.pl.3-4 kwietnia 2017r Dwudniowe warsztaty z zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, od oceny znaczenia zmiany przez analizę i wycenę ryzyka do oceny bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w eksploatacji. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do 28.03.17 więcej
21.03.2017r Warsztaty: Wdrożenie czwartego pakietu kolejowego perspektywa europejska i perspektywa polska. więcej
Nowa Lista Prezesa UTK została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Można ją pobrać z następującego adresu: http://mib.bip.gov.pl/obwieszczenia-mib/76857_ogloszenie.html
!!! już 25 października 2016 Warsztaty SIRTS Nowa Lista Prezesa UTK !!! więcej
Serdecznie zapraszamy na czerwcowe warsztaty:

16.12.2015 Warsztaty "Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej" więcej
24.09.2015 Prezentacja z debaty ARBITRAŻ W TRANSPORCIE KOLEJOWYM więcej
21.09.15 „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego” seminarium na TRAKO więcej
Międzynarodowa debata "Europejska Polityka Kolejowa" 23.09.15 „Międzynarodowa debata "Europejska Polityka Kolejowa" Pro Kolej więcej
3.09.15 „Styk pomiędzy certyfikacją europejską, certyfikacją krajową i oceną bezpieczeństwa” warsztaty więcej
Konkurs: „Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku” więcej
W dniach 22 – 25 września 2015 w Gdańsku odbędzie się już 11. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2015. „To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego”, na które serdecznie Państwa zapraszamy.Stowarzyszenie SIRTS podczas tegorocznej edycji targów zorganizuję następujące imprezy:


W dniach 20-22 maja 2015r w Poznaniu odbędzie się organizowana przez IPS TABOR wspólnie z Politechniką Poznańską międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt." Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym". Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia. informacje o konferencji
4.03.2015 Warsztaty: „Zmiany reguł dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych współtworzących linie kolejowe oraz pojazdów kolejowych” więcej
5.12.2014 Warsztaty: „Bezpieczeństwo kolei – konieczność i dobra praktyka czy pretekst opóźniania, utrudniania i blokowania procesów dopuszczania do eksploatacji zmodernizowanej infrastruktury oraz nowego i zmodernizowanego taboru kolejowego” więcej
Warsztaty : „Wyzwania w zakresie zamykania i rozliczania inwestycji kolejowych perspektywy budżetowej 2007-2013” 6.10.2014r, Warszawa więcej
Broszura IRIS Rev. 02.1 w języku polskim jest już dostępna. więcej
Warsztaty :„Procesy i procedury prowadzące do przekazywania do eksploatacji podsystemów” 21 maja 2014, Warszawa więcej
Warsztaty: "Rewolucja w prawie kolejowym " 14 marca 2014r, Warszawa więcej
"Certyfikacja wyrobów a standard IRIS" 26 listopada 2013r, Warszawa więcej
Warsztaty: „Certyfikacja w transporcie kolejowym po wdrożeniu dyrektyw 2008/57 i 2011/18 przy zachowaniu zgodności z notyfikowanymi narodowymi przepisami technicznymi” 5.12.2012, Warszawa podsumowanie
25.09.2013, Gdańsk, Debata:"Badania i rozwój w transporcie kolejowym w horyzoncie 2020". prezentacje
seminarium: Certyfikacja podsystemów i wyrobów oraz certyfikacja podmiotów gospodarczych w transporcie kolejowym 23 września 2013r, Gdańsk, Targi TRAKO więcej
Shift2Rail - program badawczy dla transportu kolejowego więcej
Warsztaty: „Certyfikacja w transporcie kolejowym po wdrożeniu dyrektyw 2008/57 i 2011/18 przy zachowaniu zgodności z notyfikowanymi narodowymi przepisami technicznymi” 5.12.2012, Warszawa podsumowanie
19.03.2012 Warsztaty: „Zasady certyfikacji urządzeń i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz składników interoperacyjności, podsystemów i pojazdów po wejściu w życie zmiany ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę 2008/57/WE". podsumowanie
Warsztaty: „ ETCS i GSM-R w Polsce – dziś, jutro, pojutrze” 29.11.2011, Warszawa raport
Debata: „ Program budowy i uruchomienia Kolei Dużych Prędkości w Polsce – stan realizacji i perspektywy 13.10.2011, Gdańsk podsumowanie, prezentacje
Seminarium: „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”, 10.10.2011, Sopot podsumowanie, prezentacje
Publiczną debata o Kolejach Dużych Prędkości 30.08.2011, Warszawa podsumowanie, prezentacje
Warsztaty : „Certyfikacja w transporcie kolejowym zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE o interoperacyjności”, Warszawa, 15.06.2011 raport
W dniu 26 kwietnia 2011 została podpisana przez Komisję Europejską decyzja przyjmująca Techniczną Specyfikację Interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura kolei konwencjonalnych definiująca wymagania w zakresie drogi kolejowej oraz osobna decyzja Komisji Europejskiej przyjmująca Techniczną Specyfikację Interoperacyjności dla podsystemu tabor kolei konwencjonalnych definiująca wymagania dla taboru trakcyjnego i wagonów pasażerskich. Publikacja tych decyzji w dzienniku urzędowym UE spodziewana jest w ciągu kilku tygodni. Wyżej wymienione TSI zostaną omówione na warsztatach organizowanych przez SIRTS w dniu 15.06.2011.
Podsumowanie II edycji konkursu na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości
KONKURS
na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości

II edycja

%
Podsumowanie I edycji konkursu na najlepszą pracę pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości więcej

Warsztaty: „Nowe europejskie wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie projektowania, badania i wyposażania pojazdów szynowych”.
2.12.2010, Warszawa
raport

World Rail Market Study – Status Quo and Outlook 2020 za 800 Euro dla członków SIRTS. Cena regularna 2950 Euro więcej
Warsztaty:„Najnowsze europejskie wymagania dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego”
28.10.2010, Warszawa
raport

Warsztaty: „Nowe specyfikacje TSI dla kolei konwencjonalnej” 28.01.2010, Warszawa raport, fotorelacja
W dniu 26 listopada 2009 w Warszawie odbyły się warsztaty: Rola IRIS w branży kolejowej więcej
W dniu 15.10.2009r podczas Targów Trako odbyła się całkowicie otwarta dla publiczności Debata ERTMS raport,prezentacje,fotogaleria
W dniu 13.10.2009r przed dzień Targów Trako odbyło się III Międzynarodowe Seminarium Styk Systemów Kolejowych 1435/1520 raport,prezentacje
W dniach 17-19 czerwca 2009 odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE.
Fakt zorganizowania Walnego Zgromadzenia w Warszawie jest podkreśleniem roli Polski na europejskim rynku kolejowym. Współorganizatorem Walnego Zgromadzenia UNIFE było Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS.
W dniu 3 czerwca w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków SIRTS. Uchwałą VI WZ pan Janusz Kućmin został wybrany w głosowaniu tajnym na Prezesa Zarządu SIRTS.