Kontakt
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Biuro Zarządu
Adres:ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
Fax.: 22 473 15 02
E-mail:sirts@sirts.pl
 
Dyrektor Biura Zarządu
Karolina Hendler-Michalak
E-mail:k.hendler@sirts.pl
tel. komórkowy +48 665 674 880
 
KRS:0000240487
NIP:113-26-27-765
REGON:140615871
Rachunek bankowy:Volkswagen Bank Polska SA
14 2130 0004 2001 0377 5608 0001