Projekty
Europejski rynek kolejowy przechodzi obecnie okres transformacji. Działania europejskich organizacji i instytucji skupiają się między innymi na problemie ujednolicania rynku, dostosowywania przepisów prawa, problematyce interoperacyjności technicznej. Celem tych działań jest stworzenie jednego, spójnego, ogólnoeuropejskiego systemu transportu kolejowego, który stanowić będzie silną konkurencję dla innych form transportu.

W Europie prowadzonych jest szereg projektów w branży kolejowej, które mają doprowadzić do powstania spójnego systemu kolejowego. Każdy z tych projektów zajmuje się odrębną tematyką. Każdy stanowi odrębną całość. Jednakże razem układają się w jedno wspólne dążenie do osiągnięcia zamierzonego celu.