REPID
Rail sector framework and tools for standardising and improving usability of Environmental Performance Indicators and Data formatsProjekt jest prowadzony przez UNIFE i UIC i jest kontynuacją programu RAVEL zakończonego w 2001 roku. REPID ma wdrażać na europejskim rynku kolejowym osiągnięcia projektu RAVEL, którego celem było stworzenie narzędzi pozwalających projektować i produkować bardziej przyjazny dla środowiska tabor szynowy.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu