IRIS
International Railway Industry Standard
Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego
IRIS jest zunifikowanym, międzynarodowym systemem certyfikacji dostawców komponentów i podzespołów na rynek kolejowy.

System IRIS powstał z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego (UNIFE) i jest przez nie prowadzony wraz z innymi organizacjami kolejowymi oraz dostawcami.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu