EURNEX
Europejska Sieć Doskonałości ds. Badań Kolejowych
European Rail Research Network of ExcellenceEURNEX rozwija i prowadzi badania w kolejnictwie zgodnie z Planem Strategicznych Badań w Kolejnictwie (SRRA - Strategic Rail Research Agenda 2020) opracowanym przez ERRAC, wnosząc wkład do wspólnej europejskiej wizji transportu kolejowego, pasażerskiego i towarowego w ścisłej współpracy z europejskimi podmiotami kolejowymi.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu