ETCS
Europejski System Sterowania Pociągiem
European Train Control SystemETCS jest częścią składową systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System). Celem powstania ETCS jest zastąpienie używanych dzisiaj zróżnicowanych systemów automatycznej kontroli jazdy pociągów jednym wspólnym dla krajów europejskich systemem, i tym samym zapewnienie interoperacyjności europejskiej kolei.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu