NEW OPERA
Projekt Europejskiej Sieci Kolejowych Przewozów Towarowych
Operating Project for a European Rail Freight NetworkProjekt został uruchomiony 1 stycznia 2005, ma trwać 3,5 roku. Jego celem jest wskazanie kierunków rozwoju europejskiej infrastruktury kolejowej przeznaczonej do przewozu towarów.
Prace projektu zakładają przekształcenie obecnie istniejącego systemu kolejowego transportu towarowego w system nowoczesny, mogący w pełni konkurować z innymi rodzajami transportu i przynosić wieloaspektowe korzyści.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu