ERRAC
Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w Dziedzinie Kolejnictwa
European Rail Research Advisory Council
ERRAC jest międzynarodową organizacją, która pełni rolę platformy technologicznej. Jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju sektora kolejowego.

W kręgu zainteresowań ERRAC znajdują się wszystkie formy transportu kolejowego: kolej konwencjonalna, kolej dużych prędkości, transport towarowy, kolejowa komunikacja lokalna i miejska.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu