InteGRail
Inteligentna Integracja Systemów Kolejowych
Inteligent Integration of Railway SystemsProjekt InteGRail ma na celu stworzenie spójnego systemu informacyjnego integrującego główne europejskie systemy kolejowe, a dzięki temu osiągnięcie wyższego poziomu wydajności systemu kolejowego. Wzrost wydajności systemu kolejowego rozumie się poprzez zwiększenie ładowności, średniej prędkości i punktualności, bezpieczeństwa przy równoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu