Instytut Elektrotechniki; Zakład Trakcji ElektrycznejInstytut Elektrotechniki prowadzi prace naukowe i badawcze oraz własne wykonania nowoczesnych urządzeń i układów elektrycznych.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu