Kolej - dziś i jutroOgólnopolski dwumiesięcznik branżowy adresowany do kadry kierowniczej w strukturach PKP, kierownictw firm współpracujących z koleją, placówek naukowo-badawczych, samorządów gmin, powiatów i województw zainteresowanych rozwojem regionalnych linii kolejowych oraz do wszystkich miłośników kolejnictwa w Polsce i na świecie.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu