Wydawnictwa CNTK
"Problemy kolejnictwa"
"Informacja ekspresowa: Bibliografia piśmiennictwa kolejowego"
"Prace CNTK"
„Selektywna Dystrybucja Informacji”

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu