IGKM
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiejwww.igkm.pl


Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zrzesza przewoźników i organizatorów przewozów pasażerskich w miastach. Członkami IGKM mogą zostać przedsiębiorstwa niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie zrzeszonych w Izbie jest ponad 210 członków.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu