SITK RP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RPwww.sitk.org.pl


SITK RP jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem polskich inżynierów i techników wszystkich specjalności działających na polskim rynku komunikacji.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu