UITPwww.uitp.com

UITP jest unią zrzeszającą przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu publicznego. Do grona jej członków zalicza się ponad 2700 przedsiębiorstw ze wszystkich kontynentów, działających na międzynarodowym, narodowym lub lokalnym rynku transportu publicznego. UITP zrzesza:
- przewoźników
- lokalne, regionalne, i narodowe władze odpowiedzialne za transport publiczny
- przedsiębiorstwa produkcyjne, naprawcze i dostawców
- instytuty badawcze, ośrodki naukowe i konsultantów

W kręgu zainteresowań UITP znajdują się wszystkie środki transportu publicznego: metro, transport autobusowy, tramwaje, kolej podmiejska, kolej międzymiastowa, transport wodny i samochodowy (włączając w to również taksówki).

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu