UNIFE
Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowegowww.unife.org


UNIFE zrzesza międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w branży kolejowej:
biura projektowe, instytucje naukowo-badawcze, producentów taboru, podzespołów i wyposażenia, dostawców, przedsiębiorstwa utrzymania i zarządzania infrastrukturą i taborem, zakłady naprawcze.
Stowarzyszenie powstało w 1991 r. Dziś zrzesza około 1000 przedsiębiorstw działających w sektorze kolejowym.

Celem jego istnienia jest bieżąca wymiana informacji pomiędzy członkami.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu