Ustawy

Ustawa o transporcie kolejowym oraz kolejne zmiany do ustawy

W zakresie transportu kolejowego w Polsce podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz.789, Nr 170, poz. 1652).

Więcej o Ustawie o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.


Zmiany w Ustawie o transporcie kolejowym zostały wprowadzone poniższymi aktami:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.
o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez RP członkostwa w UE

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r.
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.Ustawa o systemie oceny zgodności

Do części elementów infrastruktury kolejowej, urządzeń i pojazdów kolejowych i ich elementów stosuje się również przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652).

Więcej o ustawie o systemie oceny zgodności
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

30 grudnia 2005 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał Ustawę o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2251). Ustawa stanowi podstawę prawną wydatkowania środków publicznych na rzecz publicznych dróg i infrastruktury kolejowej. Określa ona zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony infrastruktury transportu lądowego oraz zarządzania infrastrukturą. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Ustawa z dn. 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.