Normalizacja techniczna
Instytucje związane z normalizacją techniczną w Polsce:

Polski Komitet Normalizacyjny - istniejący od 1924 r. państwowy organ normalizacyjny, którego celem jest organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej zgodnie z potrzebami kraju.


Wykaz polskich norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z Dyrektywą 96/48/WE
Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS.