CEN
Europejski Komitet Normalizacyjnywww.cenorm.be


Europejski Komitet Normalizacyjny zrzesza organizacje normalizacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej. Został założony w 1961 roku przez organy normalizacyjne państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu